Gemt

Kollektive opsigelser: Husk at følge reglerne, hvis I må opsige mange medarbejdere på grund af krisen

25. november 2022

Høje energi- og råvarepriser samt stigende inflation presser de danske arbejdsgivere. Situationen kan gøre det nødvendigt at tilpasse medarbejderantallet i virksomheden ved at gennemføre opsigelser. Nogle virksomheder kan være nødsaget til at opsige et større antal medarbejdere. Her er det vigtigt at være særligt opmærksom, da opsigelserne kan være omfattet af lov om kollektive opsigelser.

Hvornår finder loven anvendelse?
Loven finder anvendelse, når virksomheden i samme beskæftigelsesregion og inden for en periode på 30 løbende dage påtænker at opsige:

  • mindst 10 medarbejdere, hvis virksomheden normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 medarbejdere;
  • mindst 10 pct. af medarbejderne, hvis virksomheden normalt beskæftiger mindst 100, men under 300 medarbejdere;
  • mindst 30 medarbejdere, hvis virksomheden normalt beskæftiger mindst 300 medarbejdere.

30-dages perioden er en rullende periode, der dækker et hvilket som helst tidsrum på 30 kalenderdage.

Hvis virksomheden har lokale enheder/afdelinger i flere beskæftigelsesregioner, skal antallet af normalt beskæftigede medarbejdere opgøres separat for hver af enhederne/afdelingerne.

Særlig proces ved kollektive opsigelser
Hvis lov om kollektive opsigelser finder anvendelse, skal virksomheden for det første følge en række procedurer, herunder varsle de påtænkte opsigelser, informere medarbejderne og indlede forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter.

Herudover har virksomheden pligt til løbende at orientere Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om de påtænkte opsigelser samt om det endelige resultat af forhandlingerne.

Manglende overholdelse af loven
Overholder en virksomhed ikke lovens regler omkring processen for de kollektive opsigelser, kan medarbejderne blive tilkendt en godtgørelse, ligesom overtrædelsen kan resultere i en bøde til virksomheden. 

Dansk Erhverv bemærker
Hvis du står i en situation, hvor lov om kollektive opsigelser kan finde anvendelse, er det vigtigt at forberede processen nøje og i god tid.

Kontakt gerne Dansk Erhverv for rådgivning om processen, tidsplan mv.

Du kan læse mere om kollektive opsigelser her:
www.danskerhverv.dk/radgivning/opsigelser/opsigelse-af-et-storre-antal-medarbejdere22/

www.danskerhverv.dk/radgivning/opsigelser/opsigelsen/opsigelse-pga-virksomhedens-forhold/