Gemt

Kommentar: Erhvervslivet forventer nu faldende beskæftigelse

29. november 2022

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at erhvervslivet over en bred kam nu forventer et fald i beskæftigelsen over de kommende tre måneder.

Inflationskrisen har nu ramt arbejdsmarkedet, og vi skal berede os på en længere periode med faldende beskæftigelse.

Beskæftigelsesforventningerne er særligt trykket i de byggeriet, industrien og detailhandlen. Mens serviceerhvervene først begyndte at forvente et fald i beskæftigelsen her i november.

Ser vi på det seneste mere højfrekvente data for arbejdsmarkedet, så er der desværre flere svagheder at spore på arbejdsmarkedet. Antallet af ledige jobopslag er faldet med ca. 22% siden februar, og antallet af fyringsvarsler er samtidig steget til det højeste niveau siden coronakrisen i 2020. Ser man på de seneste forbrugstal, så er der også en klar tendens til at forbruget, og dermed i sidste ende også behovet for arbejdskraft, er tydeligt aftagende.

Jeg forventer derfor, at beskæftigelsen nu vil begynde at give efter over for inflationskrisen og falde frem mod udgangen af 2023 og ind i 2024. Et forsigtig bud er, at beskæftigelsen vil falde med ca. 75-100.000 personer alene frem mod udgangen af 2023.

Hold fast i stram finanspolitik trods faldet i beskæftigelsen
Selv om der nu er udsigt til et tydeligt fald i beskæftigelsen, så er det værd at holde fast i at nedgangen vil finde sted fra et meget højt niveau. Beskæftigelsen er på nuværende tidspunkt alene steget med ca. 173.000 personer siden starten af 2020. Det har løftet det såkaldte beskæftigelsesgab, der angiver forskellen mellem den faktiske og potentielle (fulde) beskæftigelse, til omtrent samme niveau som i 2008, hvor arbejdsmarkedet senest var kraftigt overophedet. Som tingene ser ud nu, så skal vi formentlig 1,5-2 år ind i den kommende afmatningsperiode før beskæftigelsesgabet igen bliver negativt.  

Det er derfor også fortsat vores klare anbefaling til den nye regering, at man trods den ventede vending på arbejdsmarkedet, fortsat føre en stram finanspolitik med fokus på nye reformer, der øger arbejdsudbuddet i dansk økonomi på den lidt længere bane. Det kan måske synes anti-intuitivt i den nuværende situation med recession og en ventet vending på arbejdsmarkedet. Men det er vigtigt, at politikerne ser igennem de midlertidige konjunkturudsving og sikrer at vi også på sigt har tilstrækkeligt gode rammer til stede for at sikre en stabil høj vækst i dansk økonomi.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil