; ;
Gemt

Kompetenceråd skal være fyrtårn for dansk uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik

21. november 2022

Manglen på arbejdskraft er et af de største problemer for virksomheder i Danmark. Desværre kan manglen blive endnu større i fremtiden, hvor der bliver færre mennesker i den arbejdsduelige alder. Derfor skal vi sikre, at vores arbejdsstyrke i videst muligt omfang uddannes på områder, hvor manglen er størst.

Det er bl.a. derfor, at Dansk Erhverv støtter, at der oprettes et nationalt kompetenceråd. Det er tanken, at et sådan råd skal oprettes med inspiration af – eller måske ligefrem som en del af – Det Økonomiske Råd. Råddet skal lave uafhængige analyser af behovet på fremtidens arbejdsmarked. Vi har et behov for et fyrtårn for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken, hvor uafhængige analyser er det lys, der navigeres efter.

Der er i dag et væld af interesser, der råber på politiske initiativer for netop deres mangel. Det er vigtigt, at der bliver lavet uafhængige analyser, så de politiske initiativer ikke blot er udtryk for, hvem der råber højest, men hvad der er mest samfundskritisk. Der er mange muligheder for at afhjælpe manglen. Ud over arbejdsudbudsreformer, så kan vi dimensionere uddannelser med høj ledighed, øge optaget på målrettede områder, efteruddanne strategisk, men vi kan også importere arbejdskraft og vi kan automatisere områder. Der er en mængde knapper, der kan stilles på, men hvor skal de stilles og hvor meget?

Det er baggrunden for, at Dansk Erhverv sammen med mere end 30 toneangivende organisationer i Danmark er gået sammen om at foreslå, at en kommende regering nedsætter et nationalt kompetenceråd. Organisationerne tæller både lønmodtagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og så flere arbejdsgiverorganisationer.

Vi har et fælles ønske om, at der sikres et langt bedre grundlag. På det grundlag kan vi så give hver vores input til fremtidens reformer.

 

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil