; ;
Gemt

Nye bidragssatser for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for 2023

30. november 2022

AES - Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - har netop offentliggjort næste års AES-bidragssats og arbejdsskadeafgift. Flere branchegrupper har et fald i den samlede opkrævning.

Bidrag til AES er obligatorisk for alle arbejdsgivere i Danmark. Bidragets størrelse afhænger dels af antallet af ansatte i virksomheden og dels af størrelsen på udbetalte erstatninger til anerkendte erhvervssygdomme indenfor den branchegruppe, som virksomheden tilhører – det har derfor ikke betydning, hvor mange ansatte der har fået anerkendt en erhvervssygdomme i den enkelte virksomhed.

Større erstatninger i branchen vil således resultere i en øget sats, mens en mindre sats har sin baggrund i et fald af størrelsen eller antallet af udbetalte erstatninger.

Find din AES-bidragssats for 2023 her AES Satser (atp.dk).

For brancheundergruppen for engros/detailhandel sker der et fald på -1 pct. i 2023 i forhold til 2022, ligesom bidraget i brancheundergruppen for sundhedsvæsenet falder med –42 pct. I brancheundergruppen for transport, post og tele er en ændring i bidragets størrelse på 6 pct., og brancheundergruppen for hoteller og restauranter får en stigning på 13 pct.

Se udviklingen i din samlede opkrævning af AES-bidragssats og arbejdsskadeafgift for 2023*:

Brancheundergruppe

Bidragssats for 2022 (kr.)

Bidragssats for 2023 (kr.)

Ændring
(kr.)

Ændring
(pct.)

11 Landbrug, fiskeri, råstofudvinding

927

1024

97

10

22 Industri 

1462

1269

-193

-13

31 Energi og vandforsyning 

471

282

-189

-40

41 Bygge og anlæg – øvrig   

1936

1774

-162

-8

42 Bygge og anlæg - VVS og elektrikere   

996

845

-151

-15

51 Handel, hotel og restauration - engros/detailhandel 

376

371

-5

-1

52 Handel, hotel og restauration - hoteller og restauranter 

479

539

60

13

53 Handel, hotel og restauration - øvrige (bl.a. autohandel) 

858

689

-169

-20

61 Transport, post og tele - jernbaner, skibsfart mv. 

960

1189

229

24

62 Transport, post og tele - persontransport, post, tele mv. 

399

424

25

6

71 Finansiering og forretningsservice 

396

357

-39

-10

81 Off. og personlige tjenester – undervisning 

517

540

23

4

82 Off. og personlige tjenester – sundhedsvæsen 

314

182

-132

-42

83 Off. og personlige tjenester - sociale instit., foreninger, kultur og renovation 

1635

1624

-11

-1

84 Off. og personlige tjenester - forsvar, politi mv. 

6950

7517

567

8

85 Off. og personlige tjenester - off. adm. 

1285

1403

118

9

 

Nye takster for behandling af arbejdsskadesager i 2023
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har offentliggjort taksterne for behandling af arbejdsskadesager for 2023.

Taksterne er dels det beløb, som forsikringsselskaberne skal betale til AES for behandling af sager om arbejdsulykker, dels de beløb, der skal dække AES' behandling af sager om anmeldte erhvervssygdomme.

Taksterne er fastsat ud fra et princip om, at de skal dække de faktiske omkostninger forbundet med sagsområdet – samt at indtægter og omkostninger for det enkelte sagsområde skal balancere over en flerårig periode.

Taksterne for behandling af sager om erhvervssygdomme og arbejdsulykker i 2023 er:

 

2022 (kr.)

2023 (kr.)

Ulykkesager

10.820

11.820

Erhvervssygdomssager 

5.400

5.420

Kontakt

Arbejdsmiljø

Julie Lindegaard Lønstrup

Arbejdsmiljøkonsulent