;
Gemt

Nye krav til affaldssortering – sådan bliver I klar til 2023

15. november 2022

Fra 2023 gælder der nye krav til sortering af affald på arbejdspladsen. Er I ikke gået i gang med at få opsat affaldssortering, eller er I endnu ikke i mål, så få her en guide til de vigtigste step i processen.

 

For at øge genanvendelse af affald skal alle virksomheder fra 1. jan. 2023 sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med kravene i Affalds-bekendtgørelsen. Kravene gælder for de 10 affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Husholdningslignende affald dækker groft sagt affald, som man også kunne have produceret i husholdninger. Miljøministeriets definition er:

”Affald som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger. I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer på industrivirksomheder.”

Guide til de vigtigste step i processen:

Guiden er hovedsageligt til de virksomheder, der endnu ikke er kommet i gang med affaldssortering, men kan bruges af alle.

 1. Skab overblik over hvilke affaldstyper der ryger i skraldespanden
  Her kan der tages udgangspunkt i de 10 affaldsfraktioner madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald, men er der særlige andre affaldsfraktion f.eks. flamingo, så skal det også udsorteres.

 2. Find en affaldsindsamler der kan indsamle jeres affald
  Energistyrelsen fører et register over godkendte affaldsindsamlere. Registeret kan bl.a. bruges til at tjekke, om en virksomhed er godkend som affaldsindsamler i Danmark.

 3. Få opsat skraldespande for de affaldstyper, der skal sorteres;
  I henhold til reglerne kan visse affaldstyper indsamles sammen f.eks. glas og metal i samme spand. Snak med jeres affaldsindsamler om, hvad mulighederne er.

 4. Sæt affaldspiktogrammer på jeres skraldespande
  Der er kun krav til at sætte piktogrammer, der indikerer, hvilket affald der må komme i spanden, på indsamlingsmateriel som typisk befinder sig udendørs affaldsspande. Det kan dog også være en fordel at sætte dem på spande på kontoret. Affaldspiktogrammerne kan downloades gratis.

 5. Kommuniker ændringer til alle medarbejdere
  Se forslag til kommunikation fra Miljøstyrelsens kampagne – se punkt 6

 6. Find flere oplysninger i Miljøstyrelsens kampagnemateriale
  Information om de nye sorteringskrav: Affaldssortering nytter (mst.dk)

Hvis I har spørgsmål til sortering af affald, så tag fat i jeres kommune, som er myndighed på området.


Få mere viden om reglerne – deltag i webinar d. 15. dec.

Deltag i Dansk Erhvervs webinar om affaldssortering ved erhverv. På webinaret bliver reglerne for affaldssortering på arbejdspladsen gennemgået. Derudover vil der være konkrete eksempler på, hvordan man som virksomhed kan få indsamlet sit affald. 

Tilmeld dig webinaret her: Nye krav til affaldssortering fra 2023 - kend reglerne


Læs mere om erhvervsaffald og affaldssortering her:

Er jeres affald sorteret? Bliv klogere på kravene til affaldssortering.

Hvem må indsamle jeres erhvervsaffald?

 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Marianne Ladekarl Thygesen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil