; ;
Gemt

Nyt ESG-direktiv vedtaget - vigtigt at være klar

15. november 2022

Alle store virksomheder i EU skal fremover lægge kortene på bordet om deres samfundsmæssige og miljømæssige påvirkninger. Det har Europa-Parlamentet netop vedtaget med et nyt direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD). Reglerne vil løbende blive indfaset fra 1. januar 2024.

Klimapåvirkning, forurening, vandforbrug, spildevandshåndtering, biodiversitet, arbejdsforhold blandt medarbejdere og i leverandørkæden, diversitet og antikorruption.

Det er nogle af de områder, store virksomheder i EU fremover skal indsamle og fremlægge data for. Samtidig skal virksomhederne offentliggøre konkrete KPI’er og angive, hvordan der arbejdes på at indfri dem.

Det fastslår Europa-Parlamentet med et nyt direktiv for CSR-rapportering, Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD), som blev vedtaget 10. november og har til formål at forpligte virksomheder i EU til en ensartet og pålidelig rapportering om bæredygtighed.

Med det nye direktiv vil omkring 50.000 virksomheder i EU fremover offentliggøre data for deres samfundsmæssige og miljømæssige påvirkninger.  

Reelt vil direktivet dog med tiden påvirke også små og mellemstore virksomheder.

”Det kan være en fordel at sætte sig ind i de her regler allerede nu, så man ikke rammer en mur med 120 kilometer i timen, når de fleksible rammer bliver transformeret til faste regler,” siger CSR-chef i Dansk Erhverv, Ellen Marie Friis Johansen.

Regler bør være proportionelle

Ifølge både CSR-chef Ellen Marie Friis Johansen og fagchef for revision Filip Marott Sundram er det godt med rapporteringsstandarder, der er tilstrækkeligt tydelige, fokuserede og operationelle, så virksomhederne kan arbejde med dem.

Det er bare afgørende, at standarderne også er proportionelle, så reel grøn omstilling ikke drukner i papirarbejde.

“Vi har i forhold til de standarder, som EFRAG har udarbejdet, arbejdet for, at mængden af de obligatoriske rapporteringskrav blev mere fokuseret. Det tyder på, at det i nogen grad er lykkedes, men hvor meget får vi først at se i næste uge, når standarderne oversendes til EU-kommissionen," siger Filip Marott Sundram, fagchef for revision i Dansk Erhverv.

Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at Dansk Erhverv bakker op om CSRD.

”Jeg håber, at det bliver muligt for virksomhederne at se værdien i CSRD og bruge det som redskab i den bæredygtige omstilling. Strategisk brug af CSRD kan vise sig at blive en fordel for danske virksomheder, fordi de er nogle af de bedste i verden indenfor grøn omstilling,” siger Ellen Marie Friis Johansen.

Forventes vedtaget inden december

Det Europæiske Råd forventes at vedtage forslaget 28. november, og direktivet træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen.

Reglerne bliver løbende indfaset for regnskabsår, der begynder:

1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte.
1. januar 2025 for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med mere end 250 ansatte.
1. januar 2026 for små børsnoterede virksomheder.

Dansk Erhverv følger processen og indholdet af Corporate Sustainability Reporting-direktivet tæt og vil derfor i den kommende tid bidrage med viden og information til Dansk Erhvervs medlemmer gennem blandt andet nyhedsbrevene Brief og CSR.

Du kan tilmelde dig Dansk Erhvervs nyhedsbreve her.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil
Kommunikation & Presse

Liv Østerstrand Rasmussen

Journalist og kommunikationskonsulent