Gemt

Politisk aftale skal få Danmark tættere på en klimaneutral affaldssektor

18. november 2022

Med visionen om en klimaneutral affaldssektor blev politikerne i august enige om en aftale, der skal få Danmark et skridt tættere på målet. Dansk Erhverv støtter op om målet, men på flere punkter er tidshorisonten for lang.

Aftalen sætter den politiske retning på følgende områder:

Styrket affaldstilsyn og strømlinet praksis
- Frekvensen for tilsyn med virksomhederne affaldssortering øges. For Dansk Erhverv har det været vigtigt, at tilsynet til en start er af vejledende karakter, hvilket det er blevet.

Fastsættelse af frist for hustandsnær indsamling af tekstilaffald
- Kommunerne skal udrulle husstandsnær indsamling af tekstilaffald inden den 1. juli 2023.

Robust regulering af affaldsgebyret
- Aftalen inkluderer flere tiltag herunder bl.a. at gøre de kommunale affaldsgebyrer mere gennemsigtige, det skal ske ved at sammenligne og offentliggøre affaldsgebyrer i kommunerne, udvikle en central udbudsvejledning og udbudsskabeloner samt indføre et prisloft over de kommunale affaldsgebyrer.

Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser
- Kommunernes levering af affaldsydelser skal selskabsgøres. Det skal udligne den konkurrenceforvridning, der er opstået, da kommunernes renovationsydelser ikke er momspligtige.

Læs hele aftaleteksten på Miljøministeriet hjemmeside - klik her

Tidshorisonten for implementering er for lang
Dansk Erhverv roser målene med aftalen - blandt andet at der kommer moms på kommunernes ydelser, så der er en mere lige konkurrence mellem kommunale og private leverandører. Udligningen sker når kommunerne har selvskabsgjort deres affaldsydelser, men kravet til det er først i 2025. Det er meget svært at se begrundelsen for, at der skal gå så lang tid, og det rammer de private leverandører hårdt.

Aftalen indfører også et prisloft på affaldsgebyret, så borgerne ikke kommer til at opleve stigninger. Udfordringen er, at det først vil være implementeret i 2027. Implementeringsperioden er for lang, her havde Dansk Erhverv hellere set en løsning, hvor affaldshåndteringen blev sendt i udbud. Det ville også skabe konkurrencedygtige priser.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Marianne Ladekarl Thygesen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil