; ;
Gemt

Sådan kommer du i gang med at klimarapportere

16. november 2022

Der er nye krav til klimarapportering på vej. Virksomhederne bør derfor have fokus på emnet allerede nu. Både for at være på forkant med de kommende krav, men også for at kaste lys over de klimabelastende aktiviteter.

 

Nye krav til klimarapportering er på vej. I første omgang gælder kravene for de store- og finansielle virksomheder, men i løbet af nogle år kommer der også lovkrav til de små- og mellemstore virksomheder.

Man bør som virksomhed komme i gang nu – både for at være på forkant med de krav der kommer, men også for at sætte fokus på de klimabelastende aktiviteter som fx energiforbrug. Når der bliver indsamlet og rapporteret om denne type oplysninger, bliver det lettere at gennemføre tiltag, der sænker omkostningerne.

Dansk Erhverv, EY og Global Compact Network Danmark har lanceret en ”Nem Guide til Klimaregnskabet”. Guiden er målrettet virksomheder, der ønsker at komme i gang med at lave et klimaregnskab:

Guide til klimarapportering

  1. Fastlæg, hvor meget af din virksomhed som du vil rapportere på, herunder ejerandele i andre selskaber – så du kan give det mest retvisende billede af virksomhedens klimaaftryk.
  2. Udvælg hvilke aktiviteter hos kunder og leverandører der skal indgå.
  3. Indsamle relevant forbrugs- og aktivitetsdata såsom fx brændstofforbrug, emissioner fra anlæg eller køb af energi.
  4. Find omregningsfaktorer, der omregner forbruget af brændsler mv. til CO2 ækvivalenter.
  5. Beregn klimaaftryk ved brug af den indsamlede forbrugs- og aktivitetsdata på de udvalgte rapporteringsområder.
  6. Opgør et samlet klimaregnskab og rapporter herom med sammenligningstal mm.

Læs meget mere i guiden "Nem Guide til Klimaregnskabet", som du kan downloade nederst på siden ⇓

Nem Guide til Klimaregnskabet

pdf

Download

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil