Gemt

Dansk Erhverv: Internationale kollegaer er en uundværlig del af arbejdsstyrken

08. november 2022

Dansk Erhverv har kortlagt fordelingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Hver 8. fuldtidsbeskæftigede lønmodtager har udenlandsk statsborgerskab, og i nogle kommuner er det helt op mod hver femte, som har et andet pas end det danske. Det er en rigtig god ting. Og der er brug for mere udenlandsk arbejdskraft, lyder det fra adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, som opfordrer til et nationalt kompromis.

 

 

I løbet af de seneste ti år er antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere steget med 147.000. Det er mere end en fordobling på ti år. Det er særligt i Sydjylland, i Københavnsområdet og på Lolland, at de internationale kollegaer arbejder og bidrager.

”Udenlandsk arbejdskraft er en kæmpe gevinst for Danmark. Tal fra Dansk Erhverv viser, at internationale kollegaer i 2021 bidrog med hele 210 milliarder kroner til Danmarks BNP. Det betyder et nettobidrag på 15 milliarder til de offentlige finanser. For at sætte det i kontekst, så svarer det til at vores internationale kolleger kan finansiere 25.000 sygeplejersker til vores velfærdssamfund. Derfor skal en ny regering som noget af det første lave et nationalt kompromis. Indtægtsgrænsen i beløbsordningen for udenlandsk arbejdskraft skal sænkes til 360.000, og vi skal have ryddet op i det bøvlede bureaukrati, som gør, at det er svært for virksomheder at få udenlandsk arbejdskraft her til Danmark,” adm. Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

 

Internationale kollegaer løfter bredt
Brian Mikkelsen peger på, at udenlandsk arbejdskraft er helt uundværlig i mange dele af Danmark.

”En kommune som Tønder kan se frem til et markant fald i arbejdsstyrken frem mod 2030. Samtidig er godt 15 procent af kommunens lønmodtagere fra udlandet. Så her er et godt eksempel på et sted, hvor udenlandsk arbejdskraft allerede gør en kæmpe forskel, og hvor man i fremtiden får brug for endnu. Den slags eksempler er der flere af rundt omkring i Danmark, og det haster med handling. Ellers vil både det private og det offentlige mange steder i endnu højere grad komme til at mangle arbejdskraft. Det vil koste på virksomhedernes omsætning og i sidste ende på velfærden,” siger Brian Mikkelsen.

Udenlandske medarbejdere er en vigtig del af arbejdsstyrken i danske kommuner

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Økonom
Politik og Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi