Gemt

Udsigt til fortsatte høje elregninger i 2023

21. november 2022

Elpriserne har nået rekordhøjder i 2022. Og alt tyder desværre på, at de høje elpriser fortsætter i 2023. Forbrugerne bør forberede sig på, at elpriserne først falder i 2024. 

 

Der er lange udsigter til, at de tårnhøje elpriser løjer af. I 2022 har europæiske husholdninger og virksomheder haft historisk høje elregninger. De høje elpriser er særligt opstået i 2. halvdel af 2022, efter at Rusland lukkede for gasforsyningen via rørledningen North Stream.  I august måned nåede den månedlige engrospris på el (prisen på el uden afgifter og eltariffer) ca. 3,4 kr. pr. kWh, hvilket er den foreløbige kulmination på elprisernes himmelflugt.  

Ser vi på de såkaldte forward-kontrakter, der er priskontrakter på fremtidig levering af el, er det desværre tydeligt, at elpriserne forbliver høje i 2023. Ifølge de aktuelle priser på forward-kontrakterne, skal de danske elforbrugere forvente at betale en engrospris på ca. 2,5 kr. pr. Kwh i 2023.  Til sammenligning har den gennemsnitlige månedlige kWh-pris foreløbigt været på omkring 1,6 kr. i 2022. Dermed skal forbrugere og virksomheder ruste sig til, at elpriserne i 2023 også bliver rekordhøje. Det skal selvfølgelig understreges, at forwardpriserne kun er et gæt på fremtidens priser, men de udgør markedets bedste bud på, hvad 2023 bringer.  

Endvidere er det vigtigt at tilføje, at forventningen til, hvad elpriserne bliver i 2023 har været støt faldende siden september, hvor markedet forventede, at elprisen i 2023 ville eksplodere og ende op imod 6 kr. pr. kWh. Markedet er i de seneste måneder således blevet mere overbeviste om, at elprisen ikke skyder yderligere til vejrs i 2023.    

Priserne falder i 2024 og 2025 
Ses der længere ud i fremtiden, forventer markedet, at priserne på el falder i 2024 og 2025. Aktuelt handles forward-kontrakter på el i 2024 og 2025 til henholdsvis 1,5 kr. og 1,2 kr. pr. kWh. Dermed forventer markedet, at elprisen i 2024 og 2025 er lavere end det rekordhøje niveau, som vi har oplevet i 2022, og som markedet forventer forsætter ind i 2023.  

 

Hvilke elpriser fremtiden ender med at bringe, er dog stærkt usikkert. Meget afhænger af vejrforhold, udsving i efterspørgsel og produktion, og hvad der sker på gasmarkederne, som har været stærkt volatile efter Putins angreb på Ukraine. Markedet og forwardkontrakterne på elektricitet kan derfor ramme ved siden af, men ikke desto mindre giver de et klart fingerpeg om, at vi også kan forvente høje elpriser i 2023.  

Derfor arbejder Dansk Erhverv bl.a. for, at politikerne skal skabe bedre betingelser til grønne investeringer i virksomhederne, eksempelvis energieffektivisering, ved at give fradragsmuligheder og fremrykke puljemidler. Udrulningen af vedvarende energi skal markant op i gear, så vi hurtigt kan få opsat vindmøller og solceller, der kan levere billigere og grønnere energi til de danske virksomheder og forbrugere.    

Kontakt

Klima, energi og miljø

Esben Thietje Mortensen

Chefkonsulent