; ;
Gemt

Gittes klumme: Nytænkning, handling og samarbejde sikrer fremtidens velfærd

27. oktober 2022

I onsdags var mere end 100 medlemmer og samarbejdspartnere på velfærdsområdet samlet i Børssalen til Velfærdens Topmøde. Det var en god og vigtig dag. Vi har nemlig brug for at snakke sammen. Fordi selvom stemningen var god, var emnerne præget af stor alvor.

 

Af Gitte Lillelund Bech, Direktør for markederne, Dansk Erhverv 

 

Vi ved det alle: Vi står foran nogle kæmpe udfordringer i de kommende år på velfærdsområdet.  

Og hvis vi ikke gør noget nu, så kommer vi til at stå foran nogle store problemer med at kunne tilbyde en ordentlig pleje. Problemerne er kendte: Flere ældre. Enorme udfordringer med mistrivsel og mental sundhed. Rekrutteringsudfordringer, der kun bliver værre.  

Der var bred enighed blandt deltagerne om, at udfordringerne ikke kan løses i et snuptag.  

Det kræver et langt sejt træk, et konstant fokus og bredt samarbejde. Hvis vi skal i mål, er det nødvendigt med en mental omstilling. Politikere, eksperter og de personer, der arbejder med velfærd i det daglige, skal identificere og løse problemerne sammen.  Men det er også nødvendigt, at alle går væk fra ”plejer”. I stedet for skal vi – når det gælder vores alles velfærd –begynde at tænke på, at vi skal have mulighed for at vælge den, der er bedst, i stedet for den, vi plejer. Nogle gange vil det være det offentlige, andre gange private eller selvejende, og nogle gange vil det være civilsamfundet.  

Jeg er glad for, at politikerne er begyndt at tale meget mere om frit valg, og at den dagsorden også fyldte på Velfærdens Topmøde. For det er helt sikkert det enkeltstående greb, der rykker mest i forhold til at komme i mål med bedre velfærdsløsninger for vores borgere i fremtiden.  

En undersøgelse, som vi har lavet i Dansk Erhverv, viser, at mere end to ud af tre danskere synes, det er vigtigt med egen selvbestemmelse, når det kommer til velfærdstilbuddene. Derfor giver det god mening at få mere frit valg for borgerne. Det er en vigtig motor for udviklingen af vores velfærdssamfund.  

Et af de forslag, som vi har i Dansk Erhverv, er, at borgerne som minimum altid skal kunne vælge mellem to forskellige leverandører.  På helt konkrete områder, hvor det halter – for eksempel rehabilitering, sygepleje og fertilitetsbehandling – skal flere borgere have mulighed for den pleje eller behandling, de har brug for, og som de ønsker.  

Om få dage er der folketingsvalg i Danmark – og jeg håber, at de kommende folketingspolitikerne vil tage udgangspunkt i nogle af vores konkrete forslag. Vi har behov for, at partierne ikke taler om løsninger, der ikke længere er gyldige alternativer: Den første vej, hvor vi tilfører flere penge for at imødekomme den demografiske udvikling vil betyde, at det hele tiden vil blive dyrere at levere det samme. Den anden vej, hvor velfærden skal køre længere på literen, og vi skal gøre tingene ”smartere,” risikerer at lede til nedslidning af medarbejdere og en udhuling af kernevelfærden. I virkelighedens verden vil vi derfor nok ende et sted midt imellem de to veje, hvor vi gradvist skal betale mere for dårligere kvalitet. Det er derfor, at vi skal tænke nyt. 

I Dansk Erhverv har vi et mål: Vi vil gøre op med de to traditionelle veje. Vi vil et opgør med ”dem og os”.  Og dermed også et opgør med modsætningen mellem ”offentlig eller privat”. For ligesom vækst og velfærd ikke er hinandens modsætninger, men derimod forudsætninger, så er det offentlige, civilsamfundet, selveje og det private heller ikke hinandens modsætninger. Vi er hinandens forudsætninger, hvis vi skal nå det mål, vi alle deler, nemlig at sikre, at vi i fremtiden har bedre velfærd, end vi har i dag.  Det kræver nytænkning og fælles handling. Men først og fremmest kræver det samarbejde. 

Vi ville på Velfærdens Topmøde skabe en fælles forståelse af de udfordringer, vi står overfor, men også hvilke potentialer fremtiden rummer. Og jeg er glad for, at vi bredt fik drøftet, hvilke barrierer – erkendte og ukendte – der er, for at vi kan nå det mål, vi alle deler. Nemlig, at vi skal have verdens bedste velfærdssamfund.  Jeg synes, vi kom et stykke af vejen på Velfærdens Topmøde, men vi er slet ikke i mål endnu. Derfor skal vi fortsætte dialogen i den kommende tid – ikke mindst med landets kommende regering og Folketing.

Vores ambition er, at vi gennem nye og stærkere samarbejder mellem det offentlige, civilsamfund, selvejende og private kan styrke tilliden til hinanden og til, at danskerne altid kan få netop den velfærd, der passer til dem. Både nu og i fremtiden. Det kræver nytænkning, handling og samarbejde – og vi er klar.

Læs mere om Velfærdens Topmøde og se billeder fra dagen her