Gemt

Sikkerhedspolitisk rapport understreger, at danske virksomheder skal være på tæerne

03. oktober 2022

Ny sikkerhedspolitisk rapport slår fast, at både det offentlige og erhvervslivet skal have et styrket fokus på trusler og sikkerhed. Vigtigt med styrket dialog mellem myndigheder og erhvervsliv om sikkerhedspolitiske emner, som er kritiske for danske virksomheder, lyder det fra Dansk Erhverv.

 

Rapporten kommer på et dystert bagtæppe med krig i Ukraine, sabotage mod danske gasledninger og et skærpet trusselsbillede.  

”Danske virksomheder er i stigende grad nødt til at holde sig på tæerne og tage højde for den sikkerhedspolitiske udvikling i beslutningstagningen og se forsyningskæderne igennem med henblik at identificere sårbarheder og reagere herefter. Her bliver et tættere samarbejde mellem Forsvaret, erhvervslivet og forskningen helt centralt.” siger Frederik Bergenfelt Friis, politisk konsulent i Dansk Erhverv.  

Virksomhedernes sikkerhed skal prioriteres   
Rapportens konklusioner understreger vigtigheden af, at virksomheder har mere fokus på, hvordan de sikrer sig mod bl.a. cyberangreb og trusler mod den kritiske infrastruktur. 

”Det står klart, at et stigende antal brancher skal forholde sig til, hvordan deres virksomhed er sikret mod udefrakommende trusler. I Dansk Erhverv har vi fokus på at rådgive virksomhederne om det skærpede trusselsbillede. Cyberområdet og digital sikkerhed er for de fleste virksomheder forretningskritisk i dag, og vi vil gerne have endnu flere virksomheder til at være ordentligt rustet til den tid, vi ser ind i,“ siger Frederik Bergenfelt Friis. 

Både inden for teknologi og know-how skal sikkerhedsaspektet prioriteres hos offentlige og private.   

”Som også de seneste ugers begivenheder understreger kan forsvarssektoren ikke længere forstås som en aflukket søjle med et bestemt antal veldefinerede offentlig-private aktører. I Danmark har vi inden for bestemte nicheområder såsom undervandsteknologi, kunstig intelligens og drone- og robotsektoren stort know-how og førende teknologi, som vi skal have mere i spil og understøtte den kritiske infrastruktur såsom energiinfrastrukturen,” fortsætter Frederik Bergenfelt Friis.  

Vigtigt med balance 

Danmark er dog samtidig en åben handelsøkonomi prioriterer frihandel. Derfor er det vigtigt at afveje hensyn mellem sikkerhed og åbne økonomier.  

”Det er vigtigt med en passende balance mellem sikkerhedspolitiske hensyn og den almindelige frihandel – ikke alt er en strategisk afhængighed. Derfor skal der gerne i det videre arbejde sættes specifikke og konkrete hegnspæle ned omkring hvilken produktion, hvilke varer, ydelser og forsyningskæder, der er strategisk udsat og som på den baggrund skal beskyttes mod de almindelige åbne markeder, der har tjent Danmark så godt igennem årtier,” siger Frederik Bergenfelt Friis. 
Du kan læse mere her: Læs rapporten her

Kontakt

Handel

Frederik Bergenfelt Friis

Politisk konsulent