; ;
Gemt

Valg: Fokus på fødevarebranchens vilkår

25. oktober 2022

Valgkampen er i gang. Dansk Erhverv sætter derfor fokus på fødevarebranchens rammevilkår. Læs mere her om Dansk Erhvervs ønsker til en kommende regering.


Under de seneste ugers valgkamp har Dansk Erhverv haft fokus på handelsbranchens rammevilkår. Særligt på fødevareområdet ønsker vi, at en kommende regering skal prioritere arbejdet med udvikling af en database med officielle og offentligt tilgængelige klimadata for fødevarer, at fødevarekontrollen bliver mere målrettet, risikobaseret og proportionel samt at de regulatoriske benspænd for energioptimering i fødevaresektoren afskaffes.

Officielle og offentligt tilgængelige klimadata for fødevarer

I takt med den stigende klimabevidsthed i befolkningen ses også en øget efterspørgsel efter hjælp til at træffe mere klimavenlige valg, når forbrugerne handler fødevarer. Dansk Erhverv deltager derfor aktivt i regeringens igangværende arbejde for et nationalt klimamærke for fødevarer. Samtidig mener vi, at det er meget vigtigt, at arbejdet med udvikling af en samlet database med officielle og offentligt tilgængelige klimadata for fødevarer, prioriteres højt.

Med en samlet og officiel database over fødevarernes klimaaftryk vil fødevarevirksomheder i alle led af værdikæden have let adgang til sammenlignelige data, der kan bruges til kommunikation, innovation og udvikling af nye løsninger, samtidig med at forbrugerne kan bruge den til at søge efter troværdige oplysninger om fødevarernes klimabelastning.

Udover klimadata efterlyser vi også bedre vejledning om klimapåstande på fødevarer fra myndighederne, så vi undgår greenwashing, men i stedet får reel adfærdsændring.

Målrettet, risikobaseret og proportional fødevarekontrol

Det er nødvendigt med en stærk og effektiv fødevarekontrol, som sikrer, at forbrugerne kan være trygge ved de fødevarer de køber, og som sikrer, at kræfterne bruges der, hvor behovet for kontrol er størst. Desværre har vi gennem de seneste år hørt mange eksempler på, at kontrollen er blevet for nidkær, hvor virksomheder med historisk god regelefterlevelse straffes med bøder, første gang de overtræder reglerne, og hvor de tilsynsførende virker nærmest opsat på at finde selv de mindste fejl, uanset hvor lang tid det må tage. Det mener vi ikke er rimeligt overfor de virksomheder, som hver dag viser viljen og evnen til at levere høj fødevaresikkerhed og overholde reglerne.

Vi ønsker derfor, at fødevarekontrollens ressourcer skal udnyttes smartere og bruges der, hvor både risikoen for fejl og behovet for kontrol er størst, dvs. hos de virksomheder, der mangler evnen og viljen til at overholde reglerne. Udover at selve planlægningen af kontrollen skal være risikobaseret, mener vi også at selve udførslen af kontrolbesøgene, bør være mere risikobaseret.

Energioptimering i fødevaresektoren

Vi befinder os i en energikrise, der fylder rigtig meget, og som betyder, at mange i øjeblikket tænker kreativt ift. deres forretning for at sikre driften. Det betyder bl.a., at der er behov for, at den grønne omstilling accelereres, så omkostningerne i erhvervet på sigt reduceres fx gennem grønne investeringer i virksomhederne. Derudover mener Dansk Erhverv, at der er behov for at fjerne nogle af de regulatoriske benspænd, som kan stå i vejen for energioptimering i fødevaresektoren samt at lette administrative byrder, der hæmmer virksomhedernes likviditet.


Læs mere om Dansk Erhvervs fokus i valgkampen:

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer