; ;
Gemt

Bredt flertal indgår aftale om arbejdsskadereform

30. september 2022

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har i dag indgået en ny arbejdsskadeaftale. Det er den første større reform af området siden 2004.

Der har været behov for en reform i mange år, da alt for mange med en arbejdsskadesag hænger fast i systemet og mister sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor har denne reform bl.a. fokus på at skabe et hurtigere og smidigere forløb i arbejdsskadesystemet.

Arbejdet med arbejdsskadereformen har bl.a. haft til formål at få flere tilbage i job efter en arbejdsskade, at der skal være kortere sagsbehandlingstid og et forbedret erstatningssystem.

Det er en god nyhed, at vi nu får en modernisering af arbejdsskadesystemet, der skal være med til at sikre et hurtigere sagsbehandlingsforløb, som forhåbentlig medfører, at dem som har fået en arbejdsskade i højere grad kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det vil også have værdi for arbejdsgiverne, som dermed forhåbentlig kan holde fast på flere dygtige medarbejdere.

Dansk Erhverv finder generelt, at det er en tilfredsstillende aftale, ligesom det er positivt at aftalepartierne er enige om at følge udviklingen og implementeringen af aftalen løbende og at drøfte yderligere initiativer, hvis der vurderes at være behov.

Finansiering af reformen  
Reformen medfører en merudgift på ca. 60 mio. kr. årligt i årene 2024-30 for private arbejdsgivere. Reformens elementer forventes at være fuldt indfaset i 2031, hvorefter reformen bliver udgiftsneutral for arbejdsgiverne.

Den forventede merudgift fordeles efter et ”forureneren betaler”- princip, som vil det medføre, at arbejdsgivere i brancher med mange arbejdsulykker og/eller erhvervssygdomme generelt betaler mere i forsikringspræmie og/eller AES-bidrag.

Du kan læse mere om arbejdsskadereformen i Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse.