; ;
Gemt

Dansk Erhverv hilser regeringens udspil om grøn omstilling af luftfarten velkommen

20. september 2022

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til den grønne omstilling af luftfarten. Dansk Erhverv er glade for dagens udspil, og der skal lyde stor ros til regeringen for nu at levere på de ambitiøse udmeldinger fra nytårstalen. Målet bør ikke være at flyve mindre, men at flyve grønnere, lyder det.

 

Luftfartsudspillet, der i dag er præsenteret i Københavns lufthavn, rummer rigtig gode takter, lyder det fra erhvervsorganisationen.

”Vi er hos Dansk Erhverv glade for dagens udspil, der skal sikre den grønne omstilling af luftfarten, og der skal lyde stor ros til regeringen for nu at levere på de ambitiøse udmeldinger fra nytårstalen, og for at lytte til klimapartnerskabet for luftfart om at målrette passagerafgiften til grøn omstilling af luftfarten. Vi håber, at de øvrige af Folketingets partier vil være med til at indgå en bred aftale, så branchen kan få sikkerhed for, at de rammer, der aftales, ikke pludselig ændres,” siger branchedirektør for transport i Dansk Erhverv Jesper Kronborg. 

”Vi har hele tiden sagt, at vi ikke skal flyve mindre. Vi skal flyve grønnere, og vi er meget tilfredse med, at regeringen deler denne opfattelse, så Danmark kan gå forrest og meget konkret vise resten af verden, at det er muligt at flyve mere grønt i fremtiden,” siger branchedirektør for transport i Dansk Erhverv Jesper Kronborg. 

Godt at afgift går til grøn omstilling af luftfarten
Et centralt element i udspillet er at der afsættes ca. 1,9 mia. kr. som skal finansieres af et passagerbidrag på 13 kr., som skal gå til det ambitiøse mål om 100 pct. grøn indenrigsflyvning i 2030. Der er i udspillet lagt op til en model, som skal sikre, at midlerne fra passagerbidraget tilbageføres til den grønne omstilling af luftfartssektoren.

”Klimapartnerskabet for luftfart foreslog et passagerbidrag, hvor tilbageløbet fra disse midler skulle gå ubeskåret til den grønne omstilling af luftfarten via en klimafond. Da aftalen er finanslovsbaseret er det selv sagt vigtigt, at dette princip om tilbageløb til grøn omstilling af branchen holdes meget stærkt i hævd i årene fremover. Den bedste løsning havde selvsagt været en reel klimafond, men vi vil som resten af branchen holde Folketinget op på, at princippet om en 1:1 tilbageførsel holdes de kommende år”, siger Jesper Kronborg.

Skal flugte med internationale regler
Luftfart er en international transportform, og det er derfor helt afgørende, at den endelige aftale er i overensstemmelse med relevante initiativer i Fit for 55-pakken herunder RefuelEU, som netop nu forhandles i Bruxelles. Udspillet tager udgangspunkt i, at også CO2-udledningen fra udenrigstrafikken skal nedbringes gennem relevante EU-initiativer på området herunder RefuelEU, som stiller krav til iblanding af bæredygtigt brændstof inden for EU. 

”Som vi forstår det, så er der i udspillet lagt op til, at man også tager højde for de EU-regler og initiativer, der også er på vej. Det er vi tilfredse med, og det er vigtigt, for luftfart er på mange stræk en international transportform. Med EU's klimapakke ”Fit for 55” og det foreslåede passagerbidrag i Danmark vil den samlede pris ende på knap 100 kr. afhængigt af prisen på Power-to-X i fremtiden. Det mener vi, er et balanceret niveau,” siger Jesper Kronborg.

Kontakt

Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil