Gemt

Dansk Erhverv: Regeringens 2030-plan mangler ambitioner

30. september 2022

Regeringen anerkender med sin 2030-plan, at der er behov for reformer. Men planen er uambitiøs i den forstand, at der mangler svar på, hvad der konkret skal ske for at adressere udfordringen med mangel på arbejdskraft, lyder det fra Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, der også peger på flere offentligt ansatte som en bekymring.

Regeringen har nu fremlagt sin 2030-plan, der indeholder regeringens bud på økonomiske trædesten de næste otte år. I planen er der afsat penge til klima, velfærd, forsvar og til at håndtere den demografiske udvikling. Den indebærer, at der skal ansættes 5.000 flere i det offentlige, og det vækker bekymring i Dansk Erhverv.

”I planen er der lagt op til, at der skal ansættes 5.000 flere i den offentlige sektor, mens den private sektor står til at beskæftige langt færre. Det er den forkerte vej at gå. Siden 2016 er der blevet ansat mere end 14.000 flere beskæftiget med administration, og siden fjerde kvartal af 2019 er der blevet ansat 33.700 flere offentligt ansatte som følge af coronahåndteringen. Der er altså alle muligheder for at finde steder, hvor der skal være færre offentlige ansatte. Det er uambitiøst og den gale vej, at det ikke er ambitionen,” siger Brian Mikkelsen.

Behov for konkrete reformer
2030-planen anerkender, at arbejdsudbuddet skal øges, men det er problematisk, at der ikke anvises konkrete veje til målet.

”Det er godt, at regeringen klart melder ud, at der er behov for tiltag, der kan øge arbejdsudbuddet. Dermed bliver det slået fast, at der bredt i Folketinget er en anerkendelse af både udfordringen og behovet for reformer. Men det er ærlig talt skuffende, at regeringen med sin 2030-plan ikke giver flere svar, end det er tilfældet. Danske virksomheder kommer til at mangle op mod 90.000 medarbejdere frem mod 2030, og regeringens 2030-plan anviser ingen trædesten henimod en løsning på den kæmpe udfordring,” siger Brian Mikkelsen.

Se på antallet af tilbagetrækningsordninger
Brian Mikkelsen peger på, at man for eksempel kan se på antallet af tilbagetrækningsordninger, som der lige nu ud over folkepensionen er fem af. 

”Siden 2018 er hele 56.000 danskere kommet til på af de fem ordninger. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at der straks efter et folketingsvalg bliver nedsat en arbejdsgruppe, der på seks måneder skal komme med forslag til, hvordan antallet af tilbagetrækningsordninger kan forenkles og reduceres. Målet for arbejdsgruppen skal være, at antallet af danskere på tilbagetrækningsordninger som minimum reduceres med 30.000 personer i 2030,” siger Brian Mikkelsen.

 

En politisk førsteprioritet
Der er mange akutte udfordringer for både Danmark og danske virksomheder, men det må ikke betyde, at både den nuværende og den kommende mangel på arbejdskraft ikke bliver adresseret.

”Vi er på tærsklen til en energikrise, inflationen er høj og den internationale situation giver massiv usikkerhed, som aldrig er erhvervslivets livret. Men det ændrer ikke på, at det må og skal være en politisk første prioritet at sikre reformer og tiltag, der gør noget ved manglen på arbejdskraft både på den korte og på den lange bane. Vi har brug for, at færre trækker sig før pensionsalderen. Og så bør beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft være permanent på 360.000 kroner, lige som det i det hele taget skal være meget nemmere at få og være udenlandsk arbejdskraft i Danmark,” siger Brian Mikkelsen.