; ;
Gemt

Erhvervsstyrelsen åbner kompensationspulje for virksomheder, der er påvirket af Brexit

19. september 2022

Erhvervsstyrelsen åbner Generel kompensationspulje til virksomheder, der kan dokumentere meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit. Puljen har to ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde åbner den 15. september 2022 med frist for indsendelse af ansøgninger den 15. november 2022.

For at afbøde de negative konsekvenser af Brexit har Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union vedtaget en forordning om en samlet Brexittilpasningsreserve. I den forbindelse varetager Erhvervsstyrelsen bl.a. indsatsen Generel kompensationspulje til virksomheder, der kan dokumentere meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit. Puljen har til formål at understøtte virksomhederne i at opretholde deres markedsposition eller omstille sig til nye markeder.

Virksomheder kan gennem denne pulje ansøge om kompensation for op til 50 pct. af deres dokumenterede meromkostninger, der er afholdt som en direkte konsekvens af Brexit, i perioden fra den 1. januar 2020 frem til og med ansøgningstidspunktet. Kompensationen kan imidlertid højest være 250.000 kr. og minimum 20.000 kr.  Bemærk, at virksomhederne skal leve op til en række betingelser for at være kompensationsberettigede. Betingelserne fremgår bl.a. i ansøgningsvejledningen, som findes via linket nedenfor.

Puljen har to ansøgningsrunder. Den første runde åbner for ansøgninger den 15. september 2022 med frist for indsendelse af ansøgninger den 15. november 2022. Datoen for anden runde vil blive annonceret på Virk.dk.

Ansøgningsblanketten for første runde og tilhørende ansøgningsvejledning kan tilgås her: Ansøgning til den generelle Brexitpulje

imagejw2j8.png

Kontakt

Teknologi, Digitalisering & Tele

Frederikke Rosendal Egede Saabye

Chefkonsulent