Gemt

Interessante takter i regeringens ”Danmark kan mere III”-udspil

26. september 2022

Der er mange gode tanker og takter i regeringens ”Danmark kan mere III”-udspil, lyder det fra Dansk Erhverv, der også advarer mod, at Folketinget blander sig i løndannelsen og dermed udfordrer den danske model.


Regeringen har nu fremlagt sit længe ventede ”Danmark kan mere III”-udspil. Det indeholder blandt andet en mindskning af bureaukratiet i velfærden, en besparelse på 2,5 milliarder kroner i administration i kommunerne og en reform af uddannelsessystemet.

”Overordnet er det positivt, at regeringen vil mindske bureaukratiet og spare på den offentlige administration, det kan vi kun bifalde. Det er også absolut fornuftigt at se på antallet af deltidsansatte i det offentlige. Men jeg vil dog også opfordre til, at man ser på antallet af offentligt ansatte. Siden 4. kvartal 2019 er der blevet ansat 33.700 flere fuldtidspersoner i det offentligt, så der er behov for at se på, hvordan vi får normaliseret antallet af offentligt ansatte. Men den største knast er og bliver, at regeringen lægger op til at blande sig i løndannelsen. Det udfordrer den danske model, og det kan vi ikke advare kraftigt nok imod,” siger Brian Mikkelsen.

Mere tid til borgernær velfærd

Brian Mikkelsen minder om, at det er en bunden opgave at sikre mere tid til den borgernære velfærd.

“Her er regeringens tanker om mindre bureaukrati interessante og oplagte. Mere tid i sig selv løser dog ikke problemet, hvis vi ikke også ser på hvordan opgaverne skal løses. Her vil Dansk Erhverv opfordre til, at vi udviser større tillid til de ansatte og leverandørerne på velfærdsområdet til selv at tilrettelægge og udføre opgaverne. Det er desuden problematisk, at regeringen vil udfordre brugen af vikarer så kraftigt, som det er tilfældet. Vikarer er et uundværligt bidrag til at sikre fleksibilitet i velfærden, der i sidste ende kommer borgerne til gode,” siger Brian Mikkelsen.

I ”Danmark kan mere III” lægges der også at til at investere i at styrke og udbrede brugen af velfærdsteknologi.

”Her ser vi, at regeringen blandt andet vil etablere et nationalt partnerskab for velfærdsteknologi, der skal sætte skub i implementeringen af velfærdsteknologi i den nære sundheds- og ældresektor. Det er meget fornuftigt, idet der er store gevinster at hente. Dog skal vi huske, at udviklingen skal komme borgerne i både offentlige og ikke-offentlige tilbud til gavn. Velfærdsteknologi kan både give borgerne en langt bedre hverdag og sikre et bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Hvis sygefraværet blandt social- og sundhedspersonalet i kommunerne blev sænket med fire dage på et år, ville det være ensbetydende med, at der blev frisat tid svarende til 1.100 fuldtidsbeskæftigede,” siger Brian Mikkelsen.

Må ikke føre til dårligere uddannelser

Dansk Erhverv finder det positivt, at regeringen sætter et reformspor for uddannelsessektoren, men er også bekymret for kvaliteten af fremtidens uddannelser.

”Det vigtige her er, at der fortsat er høj kvalitet i uddannelserne. Det er positivt, at regeringen fremlægger forslag til reformer på området, og vi bidrager gerne til arbejdet. Der er dog mange andre håndtag end kortere uddannelser, man kan kigge på for eksempel, hvor mange der optages på uddannelser med høj ledighed, siger Brian Mikkelsen.

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef