; ;
Gemt

Nye afskovningsregler kan få vidtrækkende konsekvenser for din virksomhed

21. september 2022

Indgår følgende produkter eller råvarer i din produktion eller dit sortiment, bl.a. oksekød, læder, kaffe, kakao, chokolade, palmeolie, træ eller papir, så kan kommende Kommissionensforslag om afskovningsfri produkter få betydning for dig. Det er dog stadig uvist, hvor stramme kravene og kontrollen bliver.

 

Europa-Parlamentet, Rådet og EU-Kommissionen indleder nu trepartsforhandlinger (trilogforhandlinger) om forslaget om afskovningsfri produkter. Formålet med forhandlingerne er, at de 3 parter skal finde et fælles kompromis, før forslaget kan vedtages.

Det må forventes at blive nogle langstrakte forhandlinger, da de tre parter går til bordet med meget forskellige ønsker til indholdet. Fx er Europa-Parlamentets forslag til de kommende regler en hel del strammere end EU-Kommissionens oprindelige forslag.

Dansk Erhverv mener, at Parlamentets forslag er blevet for omfattende og med alt for strenge krav til dokumentation i alle led af værdikæden. Vi mener, at de kommende regler bør starte med de råvarer, der påvirker verdens skove mest, hvilket Kommissionens forslag afspejler. Endelig bør certificeringsordninger indtænkes i lovgivningen, så virksomheder har et effektivt redskab til kontinuerligt at arbejde konstruktivt med egne værdikæder.

Udvidelse af de omfattede produkter
Kommissionens forslag stiller krav til økonomiske operatører og forhandleres import til og eksport fra EU’s indre marked af seks råvarer og varer afledt heraf (f.eks. chokolade fra kakao). Europa-Parlamentet har valgt at tilføje yderligere 9 råvarer til listen, som med forslaget skal leve op til en række forpligtelser. Listen ser nu således ud:

  • Kvæg, kakao, kaffe, palmeolie, soja og tømmer (Kommissionens forslag)
  • Svin
  • Får
  • Geder
  • Fjerkræ
  • Palmeoliederivater
  • Majs
  • Gummi
  • Trækul
  • Trykte papirprodukter

Skæringsdatoen for, hvornår en råvare associeres med afskovning er i Parlamentets forslag blevet rykket ét år tilbage ift. Kommissionens forslag. Det betyder, at produkter ifølge Parlamentets forslag – for at være afskovningsfri – ikke må være produceret på land, hvor der er ryddet skov efter den 31. december 2019.

Øgede krav til due diligence og kontrol
Forslaget varsler udvidede krav til europæiske forhandlere og økonomiske operatører i form af en forpligtelse til at føre kontrol med egen værdikæde. Inspireret af EU’s tømmerforordning skal virksomheder kunne dokumentere, hvor råvaren kommer fra ved brug af satellitovervågnings-værktøjer. Landene, hvorfra de omfattede råvarer importeres skal inddeles i lav, standard og høj risiko. Produkter fra lavrisikolande vil være underlagt færre forpligtelser end varer, der importeres fra højrisikolande.

Parlamentet lægger op til, at der kommer til at gælde de samme forpligtelser for økonomiske operatører og forhandlere.  Dog med lempeligere krav for forhandlere, der er at betragte som SMV’er.

Endelig indeholder Parlamentets forslag nu et ekstra element i due diligence-forpligtelsen. Indtil nu har forslaget indeholdt:

1) informationsforpligtelser,

2) risikovurdering,

3) risikobegrænsende foranstaltninger.

Der tilføjes nu et fjerde element: 4) rapporteringskrav. Dette element stiller krav til, at der årligt offentligt rapporteres om virksomhedens due diligence system, herunder om de skridt, virksomheden har taget til at opfylde sine forpligtelser.

Kontakt

Fødevarer

Anders Kroman Liin

Politisk konsulent