Gemt

Kvalitet og relevans skal være styrende i uddannelsesreform

26. september 2022

Regeringen har netop foreslået en reform at universiteternes uddannelse, hvor en række uddannelser omlægges fra fem til fire år. Dansk Erhverv ser muligheder, men også en række faresignaler i forslaget.

I ”Danmark kan mere III” lægger regeringen op til en række større ændringer på uddannelsesområdet. Blandt andet foreslås det, at flere universitetsuddannelser fremover skal normeres til fire år i stedet for fem.

”Det væsentligste for erhvervslivet er, at en kommende uddannelsesreform har fokus på kvalitet og relevans. Hvis nogle uddannelser skal forkortes, så skal det sikres, at der ikke bliver tale om dårligere uddannelser,” siger Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Optag færre
Mads Eriksen peger på, at der fortsat er mange uddannelser med høj ledighed, og den problematik tager regeringens forslag ikke fat på.

”Det er svært at se, at hvis for eksempel en historiestuderende ikke kan få job efter fem års uddannelse, hvorfor det så skulle være tilfældet efter fire år.  Alternativet kunne jo være at optage færre til at begynde med på de uddannelser, som erhvervslivet ikke efterspørger. Omvendt kan der så oprettes pladser på de studieretninger, hvor der er rift om de nyuddannede,” siger Mads Eriksen Storm.

Brug for tæt dialog
Regeringens udspil vil være en meget omfattende reform af universitetsuddannelserne. Dansk Erhverv anbefaler derfor, at reformen skal gennemarbejdes i tæt dialog med erhvervslivet før den gennemføres.

”Det her vil være en omfattende reform. Mange af disse uddannelser udgør kernearbejdskraft i dansk erhvervsliv. Hvis der skal ske så store ændringer, så er det afgørende, at det gøres grundigt og i tæt dialog med erhvervslivet. Derfor er vi rigtigt glade for, at der er fokus på netop det i forslaget,” siger Mads Eriksen Storm, der også peger på, at reformen giver et hårdt tiltrængt bidrag til arbejdsudbuddet.

”Dansk Erhverv vil indgå konstruktivt i alle politiske forslag, der vil øge arbejdsudbuddet. Vi er også klar til at debattere kortere uddannelser. Det skal dog ses i sammenhæng med behovet på arbejdsmarkedet og tænkes sammen med de øvrige uddannelsessektorer,” siger Mads Eriksen Storm.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil