Gemt

Mange netbutikker snubler over faremærkningen

29. september 2022

Miljøstyrelsen har screenet produktsider i 304 danske netbutikker. Kun 22 af dem opfylder EU- lovkrav om faremærkning. Nyt onlineværktøj fjerner snubletrådene og gør det nemt for netbutikkerne at få styr på fareoplysningerne.

Hej netbutik. Har du g(l)emt faremærkningen...?

Sådan lyder spørgsmålet fra Miljøstyrelsen, som mange netbutikker må nikke ja til.

For der er god plads til forbedring, når det kommer til netbutikker, som sælger produkter som håndsprit, saltsyre og opvasketabs til forbrugere.

Miljøstyrelsen har fået screenet 304 forskellige netbutikker, som hver tilbyder mindst et af de tre produkter online. Kun 22 af butikkerne viste sig at overholde EU’s lovkrav. Det svarer til, at 9 ud af 10 netbutikker i screeningen bryder loven.

Screeningen viser, at problemet findes i såvel store kædebutikker som helt små hobby- og gavebutikker.

Overordnet set er det nogle bekymrende tal, fordi det handler om, hvorvidt man lever op til de regler, man skal. Selvfølgelig skal alle virksomheder leve op til reglerne. Uanset om det er e-handel, eller det er i de fysiske butikker, forklarer Anette Albjerg Ejersted, som er Fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi i Dansk Erhverv.

 

"Det er noget, der har været fokus på før. Både fra Miljøstyrelsen og fra vores side, at man har den her pligt. Vores tanke er ikke, at man gør det her af ond vilje. Jeg tror på, at man gør, hvad man kan og skal, men man må bare erkende, at det ikke er godt nok."

 

"Men jeg synes, Miljøstyrelsens tilgang til det her, i forhold til at sige måske skal vi også have noget mere hjælp til virksomhederne, er positivt, og den dialog går vi gerne ind i. Vi vil også gerne hjælpe med at udbrede Miljøstyrelsens hjælpeværktøj til virksomhederne."

Hjælp på vej til netbutikkerne

Miljøstyrelsen giver nu netbutikkerne en hjælpende hånd i form af et nyudviklet online-værktøj. Den skal gøre det nemt for netbutikkerne at få de korrekte fareoplysninger ind på produktsiderne.

”Lovstof kan være kompliceret at tolke og overføre til konkret virkelighed. Derfor vil vi meget gerne hjælpe netbutikkerne på rette vej, og i den forbindelse er det nye online-værktøj en nyttig hjælp," siger projektansvarlig, Maria Thestrup Jensen fra Miljøstyrelsen.

Ved at bruge værktøjet vil netbutikkerne følge Miljøstyrelsens anbefaling om både at angive signalord, faresætninger og faresymboler ved en kemisk blanding på nettet.

Det er nemt at bruge online-værktøjet på nemfaremærkning.dk. Man skal blot indtaste nogle få oplysninger om produktet og et øjeblik efter kan man kopiere et billede, tekst eller HTML-kode til sin netbutiks hjemmeside. Miljøstyrelsen har udviklet en kortfattet guide, som på under en side, viser vejen til korrekt faremærkning i sin netbutik.

Ikke nok at linke til sikkerhedsdatablad

Henne i det fysiske supermarked, hobbybutik eller byggemarked kan forbrugeren selv tage produktet i hånden og tjekke faremærkningen på etiketten. Det kan de ikke, når de handler på nettet. Derfor skal netbutikkerne som minimum angive de faresætninger, som står i produktets sikkerhedsdatablad eller på etiketten, så forbrugeren har en chance for at købe på et oplyst grundlag.

I nogle tilfælde nøjes netbutikkerne med at linke til produktets sikkerhedsdatablad, men den går altså ikke, når man sælger direkte til private forbrugere.

Det nye online-værktøj kan findes på nemfaremærkning.dk

Typiske problemer på netbutikkernes produktsider:

  • Faresætningerne er helt fraværende
  • Netbutikkerne viser et foto af etiketten med fareoplysningerne, men teksten er ulæselig.
  • Netbutikkerne angiver sikkerhedssætninger i stedet for faresætninger.
  • Netbutikkerne viser faresymboler, men ikke faresætninger.
  • Faresætningerne er forkert oversat fra et andet sprog.

Regler: Artikel 48(2) i CLP- forordningen:

”Enhver reklame for en blanding, der er klassificeret som farlig eller omfattet af artikel 25, stk. 6, som giver en almindelig forbruger mulighed for at indgå en købekontrakt uden først at have set mærkningen, skal nævne den eller de typer af farer, der er angivet i mærkningen.”

CLP-forordningen, som er én af de centrale kemikalielovgivninger i EU, trådte i kraft i 2008 og gælder i alle EU-lande.

Om screeningen

  • Screeningen er foretaget i perioden 4. juli til 2. august 2022. Gennem søgninger efter håndsprit, opvasketabs og saltsyre i Google Shopping har vi fundet frem til 304 forskellige netbutikker, der markedsfører en eller flere kemiske blandinger til danske forbrugere.
    • Produkterne er valgt, fordi de tilsammen repræsenterer et stort volumen, og fordi de med overvejende sandsynlighed bør være faremærkede
  • Det blev undersøgt om den korrekte mærkning fremgik af produktpræsentationen på hver enkelt hjemmeside

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent