; ;
Gemt

Nationalbanken forventer negativt vækst og anbefaler voldsom finanspolitisk opstramning

Nationalbanken har netop offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi frem til og med 2024. Det er en dyster prognose, hvor Nationalbanken forventer en fortsat høj inflation og en decideret vækstpause i dansk økonomi.

Nyhed

21. september 2022

Nationalbanken har netop offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi frem til og med 2024. Det er en dyster prognose, hvor Nationalbanken forventer en fortsat høj inflation og en decideret vækstpause i dansk økonomi.

Konkret skønner Nationalbanken, at inflationen bliver 8,6% i år, 4,3% i 2023 og 1,7% i 2024. Til sammenligning forventer Finansministeriet en inflation på 7,3% i år aftagende til 3,3% i 2023. Det er dertil Nationalbankens forventning, at BNP-væksten i 2023 ender på -0,1%. Det står unægtelig i skærende kontrast til Finansministeriet forventning om en BNP-vækst på 0,8% i 2023.

Der altså ingen tvivl om, at Nationalbanken er noget mere bekymret for både vækst og inflationsudsigterne end Finansministeriet. Selv om usikkerheden er stor, så hælder jeg desværre mest til Nationalbankens mere dystre prognose. Som tingene ser ud nu, så er der desværre ingen tvivl om at der udsigt til negativ vækst i dansk økonomi. Spørgsmålet er kun, hvor dybt og langstrakt tilbageslaget bliver. Kombinationen af en ekstrem høj inflation, stigende renter og en faldende aktivitet på vores eksportmarkeder vil simpelthen sende dansk økonomi i bakgear.

Nationalbanken anbefaler betydelig opstramning af finanspolitikken
Nationalbanken pointere i meget klare vendinger, at det er nødvendigt at få nedbragt inflationen fra det nuværende meget høje niveau. Det vil ifølge Nationalbanken kræve en markant finanspolitisk opstramning, der ligger udover det allerede planlagte. Konkret er det Nationalbankens anbefaling, at finanspolitikken bør dæmpe kapacitetspresset med yderligere knap 0,9% udover hvad der i forvejen ligger i finanslovsforslaget. Det er en meget kontant udmelding fra Nationalbanken, der bør giver genlyd på Christiansborg her op til det kommende valg.

En opstramning i den størrelsesorden betyder reelt, at der skal findes besparelse for i alt ca. 20 mia. kr. Det er en voldsom opstramning af finanspolitikken i forhold til det allerede planlagte som reelt vil kræve meget håndfaste politiske beslutninger. Spørgsmålet er om det er realistisk med et forestående valg i sigte.

Vi bakker dog til fulde Nationalbanken op i deres anbefaling om en yderligere stramning af finanspolitikken. Det er simpelthen tvingende nødvendigt at inflationen kommer under kontrol hurtigst muligt. Alternativt risikerer vi at der opstår en løn- og prisspiral i dansk økonomi, der blot vil gøre omkostningerne for samfundet endnu større.

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil