; ;
Gemt

Prisstigninger presser private leverandører på offentlige kontrakter

06. september 2022

Priser på himmelflugt og uforudsigelighed om økonomien presser i stigende grad leverandører til det offentlige. Offentlige ordregivere må udvise fleksibilitet og tage udbudslovens muligheder for prisjustering i brug i denne ekstraordinære situation, mener Dansk Erhverv.

 

Den allerede i forvejen let stigende inflation inden Ruslands invasion af Ukraine og nu reelle energikrise som følge af invasionen har medført store konsekvenser for dansk erhvervsliv.

”Mange virksomheder, der er leverandører til det offentlige, er bondefanget på kontrakter med en afregningspris, der er utidssvarende de prisstigninger, vi ser i dag”, siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

Ofte er de private leverandører på meget langvarige kontrakter, og det betyder, at de eksisterende prisstigninger ikke kun er et problem her og nu, men også vil betyde langt højere omkostninger de kommende år:

”Så længe de private leverandører afholder alle udgifter til de stigende omkostninger forbundet med at levere på den indgåede kontrakt, lige så længe er der en overhængende risiko for, at vi vil se konkurser, økonomisk udhuling af virksomhedernes eksistensgrundlag, kontraktmisligholdelse eller fordyrende annullationer eller genudbud”, fortsætter Morten Jung.

Vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samler støv
Umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine rettede Dansk Erhverv henvendelse til Erhvervsministeriet om problemet. Efterfølgende udsendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i marts en vejledning til de offentlige ordregivere om muligheden for at justere afregningspriserne til deres private leverandører. Økonomistyrelsen fulgte derefter op med en opfordring til de offentlige ordregivere om at indgå i dialog, udvise fleksibilitet og opretholde det gode offentlig-private samarbejde.

”Det er enormt positivt med så hurtig respons fra både Erhvervsministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen. Desværre er det bestemt ikke vores oplevelse i Dansk Erhverv, at der ligefrem er stormløb mod prisjusteringer til de private leverandører. Tværtimod er det vores klare indtryk, at vejledningen fra KFST over en bred kam samler støv”, siger Morten Jung.

Behov for prisreguleringsmekanismer i fremtiden
Muligheden for at justere i afregningspriserne til de private leverandører på offentlige kontrakter er et valg, der udelukkende tilfalder de offentlige ordregivere. Derfor er de private leverandører efterladt uden handlerum, og det problem skal undgås i fremtiden.

Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at der i alle offentlige kontrakter indsættes relevante prisreguleringsmekanismer, som løbende kan højde for de voldsomme prisstigninger:

”Prisreguleringsmekanismerne skal sikre, at der løbende sker de nødvendige justeringer. På den måde undgår vi, at de private leverandører kommer i klemme økonomisk. Allerede nu opfordrer vi til, at de offentlige ordregivere foretager en kritisk gennemgang af alle kontrakter, da der utvivlsomt er grundlag for prisjusteringer”, afslutter Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

Læs også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til de offentlige ordregivere samt Økonomistyrelsens opfordring til fleksibilitet og dialog.

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Branchedirektør for OPS
Medarbejderprofil