; ;
Gemt

Stigende energiomkostninger: Dansk Erhverv opfordrer til dialog om takster og beregningsgrundlag

07. september 2022

De stigende energiomkostninger kan for leverandører på social- og ældreområdet være en ikke-ubetydelig meromkostning. Derfor er der behov for, at leverandørerne går i dialog med deres samarbejdskommuner, så det kan sikres- at beregningsgrundlaget er retvisende og afspejler den nye situation på energimarkederne.

 


For fritvalgsleverandører på ældreområdet er kommunerne af egen drift forpligtet til at genberegne de afregningspriser, der tilbydes private og selvejende leverandører, når der sker ændringer i de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger, som afregningspriser skal være baseret på. Dette gælder også, når omkostninger til energi stiger, da den nuværende situation desværre ikke ser ud til at ændre sig lige foreløbig. I nogle tilfælde er kommunernes forpligtelse til genberegning lovbestemt, mens den i andre tilfælde er afledt af andre bestemmelser. Uanset lovgrundlag skal der dog i Dansk Erhvervs optik ske en genberegning sted. Dansk Erhverv opfordrer alle private og selvejende leverandører på ældreområdet til:

  1. At skabe et overblik over egne omkostningsforøgelser som følge af stigende energipriser

  2. At tage kontakt til den eller de kommuner, der samarbejdes med, for dialog omkring genberegning af takster

For de leverandører, der selv fastsætter deres takster under Socialtilsynets godkendelse, er det muligt at gå i dialog med Socialtilsynet om en genberegning af den takst, der er godkendt af tilsynet og som vises på tilbudsportalen, hvis der sker ændringer i de grundlæggende forudsætninger for den oprindelige, godkendte takst. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette alene gælder den takst, der vises på tilbudsportalen, og at den konkrete takst, der gælder, som udgangspunkt er genstand for en konkret aftale mellem kommune og leverandør. Dansk Erhverv opfordrer alle private og selvejende leverandører på ældreområdet til:

  1. At skabe et overblik over egne omkostningsforøgelser som følge af stigende energipriser
  2. At tage kontakt til socialtilsynet for dialog om evt. ændring af den godkendte takst for budgetåret 2022

  3. At huske at indregne stigende energipriser i de nye budgetter, der anvendes til fastsættelse af taksten for 2023

  4. At tage kontakt til den eller de kommuner der samarbejdes med for dialog omkring justering af taksterne både for 2022 og 2023

Dansk Erhverv opfordrer kommunerne til at udvise fleksibilitet og indgå i dialog med deres samarbejdspartnere på social- og ældreområdet. Dansk Erhverv står selvfølgelig til rådighed for råd og vejledning om både prisberegninger og takster samt råd til optimering af energiforbruget

Sådan kan virksomheder spare på energiregningen
Rigtig mange virksomheder er presset af de stigende el- og gasregninger. Mange har svært ved at overskue den næste faktura. Men hvad kan man gøre som virksomhed, og hvilke muligheder er der for at få støtte og hjælp? Læs mere her: Sådan kan virksomheder spare på energiregningen (danskerhverv.dk)