;
Gemt

Stigende priser: Her er reglerne for energitillæg og markedsføring

22. september 2022

Priserne stiger på alt fra hindbærsnitter til træpiller, og den primære årsag er markant øgede energiudgifter for de danske virksomheder. Flere virksomheder opkræver nu et særskilt energitillæg eller energigebyr. Her får du svaret på, hvordan du må markedsføre dine prisstigninger.

brød_web.jpg

Medierne har over de seneste uger bragt indslag om, hvordan særligt mindre erhvervsdrivende er meget hårdt ramt af de stigende udgifter til energi.

Flere virksomheder har valgt at hæve priserne på deres produkter generelt, og nogle opkræver en særskilt ekstra betaling for at imødekomme virksomhedens øgede udgifter.

Der gælder dog særlige regler for energitillæg og markedsføring, som virksomheder skal være opmærksomme på.

Krav om prisoplysninger efter markedsføringsloven
Virksomheder, der markedsfører deres produkter til forbrugere, skal som udgangspunkt angive den samlede pris for produktet. Det vil sige prisen inklusive moms og afgifter og andre uundgåelige omkostninger. 

Hvis en virksomhed er nødt til at hæve priserne på grund af de stigende energiomkostninger, vil den nemmeste og mest gennemsigtige løsning i forhold kunderne være at kommunikere årsagen til prisstigninger, og indregne de øgede energiomkostninger i produkternes pris.

For eksempel: ”Grundet de stigende priser på el gas er det blevet markant dyrere for os at bage det brød, vi sælger. Derfor har vi være nødsaget til at hæve priserne med x-procent”.

Hvis det ikke på forhånd er muligt at indregne eventuelle omkostninger, så skal oplysninger om, hvilke omkostningerne, der tillægges produktets pris, kommunikeres i umiddelbar tilknytning til prisen på produktet.

Krav hvis virksomheden opkræver et tillæg
Hvis virksomheder vurderer, at det ikke er muligt at indregne de øgede energiudgifter i prisen på de enkelte produkter, og i stedet må opkræve dem som et tillæg pr. varer, transaktioner eller på anden vis, skal man være opmærksom på følgende.

  • Betegnelsen for tillægget må ikke give forbrugeren indtryk af, at tillægget er pålagt af staten. Forbrugerombudsmanden har i en konkret sag udtalt, at anvendelse af ”miljøtillæg” var egnet til at vildlede forbrugerne til at tro, at der var tale om et offentligretligt gebyr, som den erhvervsdrivende var forpligtet til at opkræve.
  • Virksomheden skal kunne dokumentere, at det er nødvendigt at opkræve et tillæg. Opkræves et tillæg grundet øgede energiudgifter, skal virksomheden dokumentere, at deres energiudgifter er steget.
  • Information om, at virksomheden opkræver et tillæg skal gives i tilknytning til prisinformation for produktet. Typisk betyder dette, at der på selve prisskilte og i al markedsføring, hvor priserne nævnes, også skal oplyses om, at der opkræves et tillæg samt hvordan tillægget beregnes.

 

Kontakt Dansk Erhverv
Medlemmer af Dansk Erhverv har adgang til rådgivning om, hvordan kravene til prisinformationer samt de øvrige krav i markedsføringsloven efterleves, så kontakt os, hvis du er i tvivl.

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil