; ;
Gemt

Ældreplejen skal frisættes med borgeren i centrum

14. april 2023

Vi har et af verdens bedste velfærdssamfund. Men der er samtidig behov for at nytænke ældreområdet, hvis vi skal værne om og fremtidssikre den bedst mulige pleje. Med et nyt udspil præsenterer Dansk Erhverv konkrete forslag til, hvordan regeringens fem pejlemærker for frisættelse på ældreområdet kan realiseres.

Den danske ældrepleje er fanget i et krydspres. Danskerne lever heldigvis længere og flere bliver ældre. Samtidig mangler vi allerede nu – og særligt i de kommende år- medarbejdere i plejen. Det er tid til et fundamentalt opgør med den måde, ældreplejen i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på, så vi kan sikre velfærd af høj kvalitet samtidig med, at vores fælles ressourcer prioriteres klogest og bedst. Derfor byder Dansk Erhverv regeringens ambitiøse kurs for frisættelse af ældreområdet helhjertet velkommen.

For at understøtte regeringens ambitioner for frisættelse - i første omgang af ældreområdet - præsenterer Dansk Erhverv et frisættelsesudspil, der kan understøtte, at regeringens fem pejlemærker for ældreområdet bliver ført ud i virkeligheden.

”Det er udfordringer, som vi har talt om længe, men nu er tiden inde til handling. Ellers blæser vores velfærdssamfund omkuld. Det kræver en grundlæggende forandring af den måde, som velfærden fungerer på i dag, så vi kan frisætte borgeren” siger Gitte Lillelund Bech, der er direktør i Dansk Erhverv.

Selvbestemmelse og gode rammevilkår skal sikre velfærden
Dansk Erhvervs frisættelsesudspil består af 14 konkrete forslag på tværs af regeringens fem pejlemærker for frisættelse af ældrevelfærden. Forslagene skal sikre, at den ældre får et styrket og udvidet frit valg inden for pleje og bolig samt at vi skaber de bedste betingelser for et stærkt samarbejde om at levere velfærden. 

De 14 konkrete forslag i udspillet byder blandt andet på forslaget om en ældrevejlederfunktion, der skal styrke de ældres viden om egne rettigheder og muligheder for selvbestemmelse. Samtidig er der i udspillet en række forslag, der skal skabe gode rammevilkår med fair og lige vilkår mellem kommunale og ikke-kommunale velfærdsleverandører.  

”Vi mener, at det er vigtigt at sætte borgeren i centrum og give større selvbestemmelse og frihed. Samtidig skal der skabes gode rammer for dem, der leverer ældreplejen, da det er nødvendigt for at sikre en bedre velfærd i fremtiden,” siger Gitte Lillelund Bech.

Danskerne ønsker sig valgfrihed
Valgfrihed i velfærdstilbuddene er ikke blot en vigtig sag politisk. Det er også et ønske for den enkelte dansker. En dugfrisk undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at mere end syv ud af ti danskere mener, det er vigtigt selv at have mulighed for at vælge imellem private og selvejende eller offentlige leverandører af plejehjem.

Samtidig foretrækker 41 pct. af danskerne et privat eller selvejende plejehjem, hvis kvaliteten og prisen er den samme.

”Vi ved, at samarbejde og involvering af både det offentlige, det private, de selvejende institutioner og civilsamfundet er vejen frem. Derfor skal vi have politisk mod til at nytænke ældreområde og sikre en ældrepleje med livskvalitet og livsglæde,” siger Gitte Lillelund Bech.

Frisættelsesudspil

pdf

Download

Flertal af danskerne ønsker valgfrihed i velfærdstilbud

pdf

Download

Kontakt

Sundhed, velfærd & oplevelse

Tony Bech

Branchedirektør
Medarbejderprofil
Velfærd og samfund

Christian Keller Hansen

Velfærdspolitisk fagchef