; ;
Gemt

Erhvervslivet vil sætte fart på den grønne og digitale omstilling med en ny alliance

13. april 2023

Dansk Erhverv samler virksomheder og organisationer til en fælles og forstærket indsats for at indfri potentialet i anvendelse af digitale løsninger til grøn omstilling og danner Alliancen for Digital og Grøn Omstilling. 

Erhvervslivet har de seneste år efterlyst en samlet og styrket indsats for de digitale klimateknologier, der fx kan reducere energiforbruget i bygninger og effektivisere energinettet ved hjælp af censorer, IoT og dataanalyse. Det har affødt gode klimatiltag, men Danmark ligger stadig helt i bund i EU i anvendelsen af digitale teknologier til grøn omstilling.  

Det er på mange måder paradoksalt, når vi i Danmark på en og samme gang anser os selv for bannerfører på både den digitale og grønne omstilling. Danmark har for længe haft for lidt opmærksomhed på, hvordan vi med digitale løsninger kan fremme den grønne omstilling.

Dansk Erhverv byder det derfor velkommen, at den nye regering og digitaliseringsminister Marie Bjerre har meldt ud, at koblingen mellem digital og grøn omstilling er en topprioritet. Der er hermed et nyt vindue, og det er erhvervslivet parat til at bidrage til. Derfor danner Dansk Erhverv og en række virksomheder nu Alliancen for Digital og Grøn Omstilling. 

Digitaliseringsminister Marie Bjerre glæder sig over den nye alliance, som hun ser store perspektiver i: 

”Der er et stort potentiale for danske virksomheder i den grønne og digitale omstilling. Flere og flere virksomheder bruger digitale løsninger til at sætte skub på den grønne omstilling, ligesom vi ser flere eksempler på, at grønne tiltag skaber nye behov for at digitalisere virksomhederne. Det er godt nyt for både bundlinje og bæredygtighed. Derfor er jeg også glad for den nye alliance, og jeg ser frem til dialogen om, hvordan vi sammen kan sætte fart på den grønne og digitale omstilling,” siger Marie Bjerre. 

Find kommissoriet for Alliancen for digital og grøn omstilling her.

Medlemmerne i Alliancens formandskab ser frem til at bidrage til arbejdet:

”Hos TDC NET, hvor bæredygtighed er fuldt integreret i vores forretning, er vi begejstrede over etableringen af Alliance for Digital og Grøn Omstilling. De digitale løsninger kan bidrage med store klimareduktioner i andre sektorer – op mod 15-20% ifølge World Economic Forum. Det potentiale bør målrettet forfølges af de digitale virksomheder, andre sektorer og politikerne, som kan fremme øget brug af grønne, digitale løsninger”, siger Michel Jumeau, CEO i TDC NET. 

”I Viegand Maagøe ved vi, at vi kan komme længere på kortere tid, når vi tænker grøn omstilling sammen med digitale værktøjer. Jeg glæder mig til at løfte denne dagsorden sammen med resten af formandskabet i Alliancen for Digital og Grøn Omstilling ved at involvere på tværs af teknologileverandører, digitale rådgivere og aktører i energisektoren”, siger Søren Eriksen, CEO i Viegand Maagøe. 

”Hvis vi som samfund skal indfri vores klima- og digitaliseringsambitioner, er det nødvendigt at skabe betingelserne for, at digital og bæredygtig innovation kan gå hånd i hånd. Alliancen gør os i stand til at undersøge og adressere fælles udfordringer, som i dag bremser det altafgørende innovationssamspil”, siger Thomas Kovsted, CEO i IBM Danmark. 

”Gennem alliancen ønsker KMD at bidrage til et øget fokus på de digitale løsninger, der kan understøtte fx energibesparelser, forbrugsfleksibilitet og CO2-reduktioner. Vi har eksisterende løsninger, men vi skal accelerere implementeringen for at nå i mål med den grønne omstilling”, siger Per Johansson, CEO i KMD. 

”Digitalisering er en af vejene til den grønne omstilling, og i Danmark har vi allerede et stort potentiale, som vi nu skal have forløst. Derfor er jeg også meget stolt af at kunne få lov til, sammen med mine branchekollegaer, at stå i front for den nye alliance. Som formand for den tidligere regerings klimapartnerskab for service, IT og rådgivning, så glæder jeg mig til at bygge videre på det fundament, som klimapartnerskabet har etableret, og som jeg er sikker på, at vi kan stå på skuldrene af i Alliancen for Digital og Grøn Omstilling,” siger Kathrine Forsberg, CEO i Atea. 

”Elektrificering og digitalisering er hinandens forudsætninger, så vi kan bruge strømmen, når den er grønnest. Når elproduktionen peaker, skal vi tænde for PtX-anlæg frem for at slukke for vindmøller, og vi skal lade elbilerne op, når der er fri bane i elnettet. Det hele skal styres digitalt, så det bliver nemt at leve grønt”, siger Niels Duedahl, CEO i Norlys. 

Alliancen vil udarbejde klare anbefalinger til regeringen på følgende områder:  

• Prioritering af digitale teknologier med det største klimapotentiale  
• Metoder til implementering af løsningerne i relevante sektorer  
• Forbedring af rammebetingelser, der skal være til stede for at opnå grøn, digital omstilling  

Alliancen er desuden åben for alle virksomheder og relevante interessenter, der har interesse i og arbejder med krydsfeltet mellem digitalisering og grøn omstilling.  

Dansk Erhverv sekretariatsbetjener formandskabet og driver arbejdet med at udarbejde anbefa-lingerne i tæt samarbejde med Alliancens deltagere. Anbefalingerne forventes at blive præsenteret på en konference i slutningen af 2023 som et indspil til og koordineret med regeringen. 

Alliancens kollektive formandskab:

  • TDC  
  • Vestas 
  • Norlys 
  • Atea 
  • NNIT 
  • KMD 
  • IBM Danmark 
  • Viegand Maagøe 

 

Kommissorium: Alliancen for Digital og Grøn Omstilling

pdf

Download

Kontakt

Teknologi, Digitalisering & Tele

Poul Noer

Fagchef for digital infrastruktur
Medarbejderprofil