; ;
Gemt

Færre virksomheder kan blive omfattet af de nye krav til bæredygtighedsrapportering - se om det gælder dig

07. december 2023

Allerede fra 1. januar 2024 kan der blive ændret i de regler, der afgør, om din virksomhed bliver forpligtet til at rapportere om bæredygtighed. Det fremgår af et kommende lovforslag om nye størrelsesgrænser for regnskabsklasser, som erhvervsministeren vil fremsætte.

Har du sved på panden over de nye krav til bæredygtighedsrapportering, så er der gode nyheder på vej.

Erhvervsministeren vil i det nye år foreslå at hæve størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven med ca. 25 procent. Det er planen, at det skal have virkning allerede for regnskabsåret, der begynder 1. januar 2024 eller senere.

For din virksomhed kan det betyde, at I kommer til at skifte regnskabsklasse, og det kan få betydning for, om og hvornår I bliver omfattet af de nye regler om bæredygtighedsrapportering.

Generelt vil ændringen betyde, at færre virksomheder bliver omfattet af de nye krav til bæredygtighedsrapportering i CSRD.

De foreslåede ændringer er:

For regnskabsklasse C (stor):

  • Balancesum foreslås ændret fra 156 mio. kr. til 195 mio. kr.
  • Nettoomsætning foreslås ændret fra 313 mio. kr. til 391 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret foreslås fastholdt på 250 ansatte.

I regnskabsklasse B:

  • Balancesum foreslås ændret fra 44 mio. kr. til 55 mio. kr. 
  • Nettoomsætning foreslås ændret fra 89 mio. kr. til 111 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret foreslås fastholdt på 50 ansatte.

Det er planen, at ændringen af regnskabsklasse C (stor) skal ske i takt med ikrafttrædelsen af CSRD. Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) skal rapportere om bæredygtighedsindsatserne fra regnskabsår, der begynder 1. januar 2025 eller derefter.

Der bliver ikke foreslået ændringer for regnskabsklasse D, som er børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber uanset størrelse.

Det er endnu uklart, hvordan det praktisk skal hænge sammen med kravet om, at virksomheder skifter regnskabsklasse, når man i to på hinanden følgende år enten har været over eller under to af størrelsesgrænserne. Dette vil Erhvervsministeriet formentlig tage stilling til på et senere tidspunkt.

Hvad er tidsplanen?
Lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget i februar 2024. Det ventes a blive vedtaget i løbet af foråret.

Hvad gør Dansk Erhverv?
Dansk Erhverv følger forslaget og orienterer så snart, der er nyt.

Faktaboks

 

Gældende grænser i årsregnskabsloven

Lovforslag om nye grænser

Regnskabsklasse C (Stor)

 

 

Balancesum

156 mio. kr.

195 mio. kr.

Nettoomsætning

313 mio. kr.

391 mio. kr.

Antal heltidsbeskæftigede

250 ansatte

250 ansatte (uændret)

Regnskabsklasse B

 

 

Balancesum

44 mio. kr.

55 mio. kr.

Nettoomsætning

89 mio. kr.

111 mio. kr.

Antal heltidsbeskæftigede

50 ansatte

50 ansatte (uændret)

FIK DU LÆST?

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil