Gemt

Flere vindmøller og solceller skal hjælpe energipressede virksomheder

01. februar 2023

Energipriser udfordrer i dag virksomhederne såvel som mange almindelige danskere, og det er derfor nødvendigt at få tilført væsentligt mere vedvarende energi til det danske elnet hurtigst muligt. Med den rette indsats kan de danske elforbrugere spare godt 19 mia. kr. frem mod 2030, lyder det fra Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.  

De stigende elpriser har lagt et låg på den danske økonomi, og almindelige forbrugere såvel som virksomheder er i dag hårdt udfordrede af de stigende energipriser. 

Rent faktisk melder 7 ud af 10 virksomheder ifølge en undersøgelse fra Dansk Erhverv, at de høje energipriser er det, som presser dem mest i øjeblikket. Det er derfor nødvendigt med øjeblikkelig handling, og her er løsningen at tilføre væsentligt mere vedvarende energi til det danske elnet.   

”Energipolitik er også blevet erhvervspolitik, hvor det handler om gode rammevilkår og styrket konkurrenceevne til danske virksomheder ved at sikre lave elpriser. Regeringen bør derfor udvikle en ny tilgang til udbygning med billig, grøn strøm, hvor virksomhederne driver udviklingen af støttefri vedvarende energi,” siger Brian Mikkelsen, der er adm. direktør i Dansk Erhverv.  

Akutpakke kan drive den grønne udvikling frem 
En ny analyse foretaget af analyseinstituttet EA Energianalyse viser, at hvis der bygges 2 GW landvind mere frem mod 2025 samt 6 GW havvind mere frem mod 2030, end hvad der ligger i klimafremskrivningen, kan danske elforbrugere spare godt 19 mia. kr. i perioden. Herunder vil erhvervslivet spare 8 mia. kr. frem mod 2030.  

Derfor foreslår Dansk Erhverv en akutpakke for vedvarende energi, der kan hjælpe med at drive den grønne udvikling af elnettet frem.  

”Hvis du sætter en landvindmølle op i dag, så er det en super god forretning for erhvervslivet, men godkendelserne står i vejen. Der er alt for meget tung regulering og bureaukrati. Der kommer langt flere møller og solceller op, hvis man lader markedet fungere frit,” siger Brian Mikkelsen  

Hurtigere produktion af vedvarende energi 
De seks punkter i Dansk Erhvervs akutplan indeholder blandt andet et ønske om en grøn behandlingsgaranti, så projekter om vedvarende energi godkendes på maksimum seks måneder, samt at nettilslutning af ny produktion af vedvarende energi skal ske langt hurtigere.  

”Hvis man får lavet en grøn behandlingsgaranti, vil tilskyndelsen til at investere følge med. Hvis vores forslag gennemføres, vil der være gode forudsætninger for, at man kan få opstillet rigtig mange vindmøller op ganske hurtigt,” siger Brian Mikkelsen.  

Dansk Erhvervs Akutpakke består af nedenstående seks punkter:

  1. En grøn behandlingsgaranti, så projekter om vedvarende energi godkendes på maksimum 6 måneder.

  2. Et nyt mål for udbygningen af vedvarende energi på land på minimum 1 GW vind og 500 MW sol årligt.

  3. Myndighedsbehandlingen af de 13 GW havvind, der aktuelt er ansøgt om via den tidligere åben-dør-ordning, skal op i gear, så projekterne kan godkendes så hurtigt som muligt.

  4. Nettilslutning af ny produktion af vedvarende energi skal ske langt hurtigere.

  5. Der skal klarhed over tarifferne så hurtigt som muligt.

  6. Stabile rammevilkår for investeringer i vedvarende energi. Derfor bør en statslig betalingsmodel fra anlæg ikke omfatte vedvarende energi på land. Indtægtsloftet for vedvarende energi skal implementeres skånsomt og ikke forlænges, imens det europæiske elmarkedsdesign skal fastholdes.

Akutpakke for vedvarende energi

pdf

Download

Kontakt

Klima energi og miljø

Kristian Lund Kofoed

Fagchef for energi