; ;
Gemt

EU-forslag om PFAS-forbud offentliggjort

14. februar 2023

Den 7. februar 2023 har Det Europæiske Kemikalieagentur offentliggjort et forslag, der begrænser fremstilling, brug og markedsføring af mere end 10.000 PFAS-stoffer i EU - som enkeltstoffer, i blandinger og i artikler. Forslaget er udarbejdet af Danmark, Tyskland, Norge, Holland og Sverige.

Formålet med forslaget er at begrænse spredningen af PFAS-stoffer og dermed mindske risici for, at menneskers sundhed og miljø påvirkes negativt. Som udgangspunkt forbydes anvendelsen af PFAS generelt med udtagelse i biocid og pesticidaktivstoffer samt i medicinske produkter til dyr og mennesker. Forbuddet vil gælde 18 måneder efter ikrafttrædelse.  
 
Forslaget indeholder en række specifikke tidsbegrænsede udtagelser, hvor der ikke er fluorfrie alternativer til rådighed. Det drejer sig for eksempel om anvendelse i tekstiler, der bruges til nærmere definerede personlige værnemidler, visse kølemidler og specifikke laboratorietest. 
 
Næste skridt i begrænsningsprocessen er en seks måneders offentlig høringsperiode, som forventes at starte d. 22. marts 2023. I høringsfasen efterspørges blandt andet dokumentation relateret til en række andre mulige undtagelser for anvendelse, hvis der kan påvises et behov herfor. Sideløbende behandles forslaget i Det Europæiske Kemikalieagenturs videnskabelige komiteer, som også vil inkludere de indkomne høringssvar i deres endelige evalueringer. Det forventes, at EU-Kommissionen vil fremsætte det endelige forslag til regulering i 2025.    
 
Nedenfor kan du se en oversigt over tidsplanen i forhold til begrænsningsprocessen:

imageppxt3.png

Læs den fulde ordlyd 

Du kan læse yderligere om begrænsningsprocessen lige her. 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Anette Albjerg Ejersted

Fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi