; ;
Gemt

Gennembrud på minimallønsområdet - nu følger forhandlinger om butiksoverenskomsten

Dansk Erhverv | 19. februar 2023

Der blev i dag indgået gennembrudsforlig på minimallønsområdet. Til brug for de igangværende forhandlinger er Dansk Erhverv ved at analysere de forskellige elementer fra gennembrudsforliget. 


Forhandlingerne med HK Handel om fornyelse af butiksoverenskomsten vil nu gå ind i den afsluttende fase. Selvom det fortsat ser svært ud, er forventningen at det vil være muligt at indgå aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten i den kommende/indeværende uge. Umiddelbart herefter vil der blive optaget forhandlinger mellem Dansk Erhverv og HK Privat/HK Handel om fornyelse af funktionæroverenskomsten. Herefter følger de øvrige overenskomstområder.

Gennembrudsforliget på minimallønsområdet

De væsentligste hovedelementer fra gennembrudsforliget er:

• 2-årig overenskomst gældende fra 1. marts 2023 til 28. februar 2025

• Mindstebetalingssatserne forhøjes for voksne pr. time med 4,50 kr. pr. 1. marts 2023 og med 4,50 kr. pr 1. marts 2024.

• Mindstebetalingssatserne forhøjes for unge under 18 år med 2,60 kr. pr. time pr. 1. marts 2023 og med 2,60 kr. pr. 1 marts 2024.

• Tillæg for overarbejde reguleres med 3,5 pct. pr. 1. marts 2023 og med 3,0 pct. pr. 1. marts 2024.

• Øvrige genebetalinger reguleres med 4,5 pct. pr. 1. marts 2023 og med 3,5 pct. pr. 1. marts 2024.

• Lærlinge– og elevsatser reguleres med 4,5 pct. pr. 1. marts 2023 og med 3,5 pct. pr. 1. marts 2024.

• Bidrag til Fritvalgs Lønkonto reguleres med 2 pct.-point pr. 1. marts 2024.

• Arbejdsgivers pensionsbidrag forhøjes med 2 pct.-point fra den 1. juni 2023, mens medarbejderbidraget fra samme tidspunkt ændres fra 4 til 2 pct.

• 4 ugers ekstra orlov med løn i forbindelse med barsel, hvoraf 2 uger er øremærket til far/medmor og mens de resterende 2 uger kan fordeles mellem forældrene.

• Bidrag til uddannelses- og samarbejdsfond hæves pr. 1. juli 2023 med 10 øre.

Dansk Erhverv udarbejder en nærmere redegørelse for industriforliget, som vil fremgå af hjemmesiden