; ;
Gemt

Nu skal der sorteres affald. Men hvor er vejledningen?

03. januar 2023

Det giver udfordringer i erhvervslivet, at der ikke findes national vejledning til at sikre et ensartet tilsyn med virksomhedernes affaldssortering, mener Dansk Erhverv. Det kan hjælpe både virksomheder og kommuner og vil skabe mere ens regulering på tværs af landet.

 

Fra starten af det nye år er der politisk vedtaget nye krav til affaldssortering ved alle danske virksomheder. Selvom håbet med denne er at sikre en øget sortering af erhvervslivets affald, giver kravene uklarhed for virksomhederne, da der ikke er ensartet praksis omkring tilsyn på tværs af kommunerne. Det kan særligt give problemer for de virksomheder, der er til stede i flere kommuner.

”Opfordringen fra Dansk Erhverv er klar: Lav nationale vejledninger der både kan hjælpe kommunerne i deres tilsynsopgave og skabe klarhed for virksomhederne. Erhvervslivet er ikke kun begrænset til kommunegrænserne, nationale vejledninger vil sikre et mere ensartet tilsyn i hele landet,” siger Marianne Ladekarl Thygesen, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Afklaring af sortering i kundeområder

Selvom man i Dansk Erhverv er enig i, at de danske virksomheder skal bidrage til den øgede udsortering, er det dog vigtigt med en afklaring på flere områder. Det gælder bl.a. i såkaldte kundeområder, hvor gæster bruger virksomhedens affaldsspande f.eks. i storcentre, på hoteller og i lystbådehavne, og det kan her være svært for virksomhederne at have reel indflydelse på, hvorvidt kunden sorterer. 

”Affaldet fra kundeområder er erhvervsaffald, og kravene til affaldssortering er dermed gældende. Samme krav gør sig ikke gældende i det offentlige rum, hvor kommunen er ansvarlig for affaldshåndtering som i parker og på parkeringspladser. I Dansk Erhverv stiller vi spørgsmålstegn ved, om virksomheder skal være ansvarlige for kundernes affaldssortering på samme vilkår som affald fra medarbejderne, og der bør derfor ses på disse krav til sortering,” siger Marianne Ladekarl Thygesen.

En bagatelgrænse vil hjælpe

Problematikken opstår ikke kun omkring, hvilke områder virksomhederne er ansvarlige for, men også hvornår de skal etablere en ordning. Da der i dag ikke er en fastsat bagatelgrænse for, hvornår en virksomhed skal etablere en indsamlingsordning for bestemte fraktioner, risikerer virksomheden at skulle opsætte en ordning som ikke giver den ønskede miljøeffekt, samtidig med at der bruges ressourcer i virksomheden.

”Affald skal sorteres, men kun der hvor det giver mening. Det er f.eks. meget få virksomheder i Danmark foruden tøj- og tekstilvirksomheder, der producerer større mængder tekstilaffald, men alligevel skal alle have en ordning for den fraktion. Det bør fastsættes en bagatelgrænse eller komme case eksempler, der kan hjælpe virksomheden med, hvornår der skal opsættes en indsamlingsordning. En pose med organisk affald, hvor der er mere plast end organiskaffald, giver ikke en miljøgevinst.” siger Marianne Ladekarl Thygesen.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Marianne Ladekarl Thygesen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil