Gemt

Dansk Erhverv: SVM-regering lægger op til markant politisk skifte – og det er godt!

31. januar 2023

Den nye SVM-regering lægger op til et markant politisk skifte på velfærdsområdet, der har potentiale til at fremtidssikre velfærden. En frisættelse af velfærden er nemlig placeret som en helt central dagsorden i regeringsgrundlaget.

 

Regeringens analyse er, at penge alene ikke løser de udfordringer, velfærden står over for. Der er behov for at flytte Danmark fra velfærdsstat til velfærdssamfund og samtidig ændre, hvordan velfærden styres, leveres og dokumenteres.

Det varsler et markant politisk skifte mod et styrket samarbejde mellem det offentlige, private, selvejende og civilsamfundet.

Partierne i den nye flertalsregering vil frisætte velfærden ved at

  • styrke det frie valg,
  • styrke det lokale ansvar,
  • afskaffe unødig regulering og kontrol,
  • sikre større ligestilling og konkurrence mellem leverandører,
  • fremme udvikling og innovation o
  • give flere lyst til at byde ind på velfærdsopgaver.

Frisættelsen skal begynde på ældreområdet, og afsættet skal være borgeren – ikke systemet.

Det er virkelig gode ambitioner for velfærden. I Dansk Erhverv er vi naturligvis meget begejstrede for regeringens ønske om at invitere private og selvejende leverandører længere ind i velfærden. Men for at lykkes med at omsætte de gode ambitioner og gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund bliver nogle få men helt centrale pejlemærker afgørende. 

Fundamentet for velfærdssamfundet og mere frit valg for borgeren er styringsmodeller, hvor fair og lige konkurrence gælder på tværs af offentlige og ikke-offentlige leverandører.

Det gælder i afregningen for at levere kvalitet til borgerne, hvor der mangler gennemsigtighed i priser, det gælder i tilsynet og i samarbejdet. Vi ved fra det brede velfærdsområde, at det er her problemerne er i dag.

I Dansk Erhverv ser vi derfor frem til at bidrage til arbejdet med større ligestilling og konkurrence mellem offentlige og ikke-offentlige leverandører, så vi kan lykkes med en frisættelse af velfærden til gavn for borgerne.

Kontakt

Velfærd og samfund

Christian Keller Hansen

Chefkonsulent