Gemt

Dyrt at opsige en kommende far

19. januar 2023

Det var i strid med ligebehandlingsloven at opsige en medarbejder 2½ måned efter, at han havde meddelt sin arbejdsgiver, at han skulle være far og ønskede at holde fædreorlov. Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på 500.000 kr.

Det siger reglerne
Det er i strid med ligebehandlingsloven at udsætte en kvindelig medarbejder for mindre gunstig behandling på grund af medarbejderens graviditet eller barsel. De samme regler gælder for mandlige medarbejdere, der ønsker at holde orlov i forbindelse med, at de bliver forældre.

Sagen kort
En mandlig medarbejder, der var ansat til projektledelse, blev opsagt 2½ måned efter, at han havde oplyst sin arbejdsgiver om at han skulle være far, og at han i den forbindelse ønskede at holde fædreorlov et halvt år senere.

Opsigelsen var ifølge virksomheden begrundet i en omstrukturering af afdelingen, der medførte, at medarbejderens stilling blev nedlagt. Ud over den opsagte medarbejder var der ansat én anden medarbejder i en lignende stilling, og han blev samtidig forfremmet til en lederstilling.

Tre uger efter opsigelsen slog virksomheden en ny stilling op, der i væsentligt omfang var sammenlignelig med den stilling, som den opsagte medarbejder havde. Ifølge virksomheden krævede den nye stilling en medarbejder med en anden erfaring og andre kompetencer end den opsagte medarbejder, og lønnen var omkring 45 % lavere end den opsagte medarbejders løn.

Den opsagte medarbejder mente, at opsigelsen skyldtes, at han skulle være far og holde orlov, og han klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af køn.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse
Ligebehandlingsnævnet fandt, at virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i medarbejderens kærestes graviditet og medarbejderens ønske om at holde fædreorlov.

Nævnet lagde vægt på, at opgaverne i den nyopslåede stilling i væsentligt omfang svarede til indholdet af den stilling, som medarbejderen havde, og at virksomheden ikke havde bevist, at omstruktureringen overflødiggjorde medarbejderens stillingsfunktioner.

Medarbejderen fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 500.000 kr. svarende til omkring seks måneders løn.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen bekræfter, at mandlige medarbejdere også er beskyttet mod ugunstig behandling som følge af, at de skal være fædre. Virksomheder skal derfor være opmærksomme på ikke at lægge direkte eller indirekte vægt på dette, hvis de ønsker at opsige en mandlig medarbejder, der har oplyst, at han skal være far, eller at han ønsker orlov efter barselsloven.

Dansk Erhverv anbefaler medlemmerne at søge rådgivning hos os forinden en eventuel opsigelse af en kommende eller nybagt far.

Nyheden er skrevet på baggrund af Ligebehandlingsnævnets kendelse nr. 10320 af 18. november 2022.