; ;
Gemt

CSR, ESG eller CSRD: Hvad betyder forkortelserne?

24. januar 2023

Min kollega arbejder med CSR. Nogle gange kalder hun det for ESG. For tiden danner hun sig et overblik over ESRS, som virksomheder skal bruge til rapportering jf. CSRD. Udover det sidder hun med CSDDD, som er inspireret af UNGP. Hvis du også har vanskeligt ved at finde rundt i de mange forkortelser, som præger arbejdet med bæredygtighed i disse år, så læs med her.

I takt med at bæredygtighedsdagsordenen udvikles og rapporteringskravene skærpes, bliver flere og flere initiativer sat i søen og mere regulering tegnet op. Der findes nu masser af direktiver, forordninger, retningslinjer og standarder med tilhørende kringlede navne. Resultatet er et hav af forkortelser, men hvad betyder de?

Her vil vi forsøge at gennemgå en række af de forkortelser, man oftest støder på og giver en kort beskrivelse af, hvad det dækker over.

Forkortelse

Hvad er det?

Hvad betyder det?

CSR

Corporate Social Responsibility

Virksomheders arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar (øget tendens til at ”ESG” bruges som synonym for ”CSR”)

CSDDD/CS3D

Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Forslag til EU-direktiv, som introducerer forslag til lovpligtig due diligence på miljø- menneskerettighedsområdet

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

Det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering

EFRAG

European Financial Reporting Advisory Group

EFRAG er en privat organisation, der yder teknisk rådgivning til EU-Kommissionen om rapporteringsstandarder

ESG

Environment, Social, Governance

E = Klima/miljø
S = Sociale forhold og

G = Selskabsledelse. ESG-data er ikke-finansielle data om bæredygtighed, som ofte bliver anvendt af investorer og generelt i den finansielle sektor som synonym med CSR

ESRS

European Sustainability Reporting Standards

Sæt af standarder vedrørende miljø og sociale forhold samt selskabsledelse, som virksomheder skal rapportere om jf. CSRD – det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering

 

GRI

Global Reporting Initiative

FN-initiativ og en anerkendt international ramme for rapportering om bæredygtighed

ISSB

International Sustainability Standards Board

Udarbejder globale standarder for bæredygtighedsrapportering

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive

Direktiv om markeder for finansielle instrumenter og omfatter krav til handel med finansielle instrumenter i EU

MNE Guidelines

OECD Guidelines for Multinational Enterprises

OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er anbefalinger fra regeringer til virksomheder om ansvarlig virksomhedsadfærd

NFRD

Non-Financial Reporting Directive

Det gældende (og snart forhenværende) direktiv om bæredygtighedsrapportering

OECD RBC

Organisation for Economic Co-operation and Development’s Responsible Business Conduct

I OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder defineres bl.a. Responsible Business Conduct – ansvarlig virksomhedsadfærd

SBTi

Science Based Targets initiative

Non-profit initiativ som skal sikre at virksomheders klimamål stemmer overens med indfrielsen af målsætningerne i Paris-aftalen

SFDR

 

Sustainable Finance Disclosure Regulation/ Disclosure-forordningen

EU-regler om finansielle rådgiveres oplysningsforpligtelser om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) i investerings- og rådgivningsprocesser.

(Ingen forkortelse)

Taksonomi-forordningen

Teknisk klassificeringssystem, der definerer hvilke af en virksomheds økonomiske aktiviteter, der kvalificerer sig som klima- og miljømæssigt bæredygtige

UNGC

United Nations Global Compact

Frivilligt initiativ for virksomheder, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar

UNGP

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og er FNs forventninger til stater og virksomheder om arbejdet med menneskerettigheder

FIK DU LÆST?

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil