; ;
Gemt

Kommentar: Lille fremgang i forbrugertilliden i januar - yderligere fremgang i vente

23. januar 2023

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugertilliden steg fra minus 28,9 i december til minus 26,1 i januar. Dermed er forbrugertilliden nu steget tre måneder i træk fra et historisk lavpunkt på -37 i oktober sidste år.

Stigningen i forbrugertilliden sker paradoksalt nok på et tidspunkt, hvor recessionen banker på og ledigheden igen er begyndt at stige. Forklaringen er helt nærliggende, at de seneste måneders markante fald i energipriserne har givet anledning til et lille lettelsens suk hos de danske forbrugere.

Stigningen i forbrugertilliden skyldes således primært en fremgang i forbrugernes vurdering af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Dertil er forbrugernes forventninger til Danmarks og familiens økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag også steget.

Ser vi videre ind i 2023, så forventer vi, at forbrugertilliden vil fortsætte sin opstigning mod mere normale niveauer. Det skyldes dog udelukkende, at vi forventer at inflationen vil aftage mærkbart i løbet af 2023. Den ventede stigning i forbrugertilliden bør derfor heller ikke entydigt tolkes som en god nyhed for dansk økonomi og de danske forbrugere. Vi står over for et særdeles udfordret år i dansk økonomi, der vil byde på økonomisk recession og stigende ledighed.

På trods af at der er udsigt til en fortsat stigning i forbrugertilliden, forventer vi fortsat et fald i privatforbruget på ca. 1,5% i år og 1% i 2024. Det er en tilbagegang, der i høj grad vil bidrag til at sende dansk økonomi ind i en mild recession. Privatforbruget udgør ca. 50% af BN og er den absolut vigtigste vækstmotor i dansk økonomi.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil