Gemt

Kommentar: Producentpriserne er på vej ned i fart - varsler lavere forbrugerprisinflation

16. januar 2023

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede producentprisindeks for varer steg med 10,6 % i december i forhold til samme måned sidste år. Det er den laveste årsstigning siden juni 2021.

Dermed er den årlige stigningstakt i producentpriserne nu faldet fra et historisk toppunkt i august på svimlende 37,6 % til 10,6 % i december. Det er en fantastisk nyhed, der viser, at det ekstreme pres på virksomhedernes omkostninger har været aftagende hen over efteråret.

Når det er sagt, så stiger producentpriserne fortsat i et alt for højt tempo, der ligger milevidt fra de historiske niveauer. I perioden fra 2010 til 2020 steg producentpriserne til sammenligning i gennemsnit med 1,6 % om året. Der er med andre ord et godt stykke vej ned mod en vis form for normalitet i omkostningspresset på dansk erhvervsliv.

Det tydelig fald i producentpriserne hen over efteråret 2022 skyldes primært, at priserne energiforsyning er faldet.

Ser vi fremad, så forventer vi, at stigningstakten i producentpriserne vil falde yderligere her i 2023. Det kræver dog, at energipriserne ikke stiger på ny, og at fragtraterne holder sig i ro. Der er derfor også fortsat betydeligt usikkerhed om prisudsigterne for dansk erhvervsliv.

Inflationspilen peger nedad
Det aftagende pres på producentpriserne vil også komme forbrugerne til gode i løbet af året. Normalt følger producent- og forbrugerpriserne hinanden over tid med en forsinkelse på cirka 3-4 måneder. Det er derfor også vores forventning, at det lavere pres på producentpriserne vil bidrage til et generelt fald i forbrugerpriserne igennem året.

Ser vi videre ind i 2023, så er der udsigt til, at forbrugerprisinflationen vil falde til et niveau omkring godt 2 % i slutningen af året. Dertil er det vores forventning, at inflationen igen kommer ned under 2 % i løbet af 2024. Vores prognose hviler på en vigtigt antagelse om, at der ikke bliver udløst en løn- og prisspiral i dansk økonomi.

Selvom usikkerheden fortsat er betydelig, så er der heldigvis udsigt til, at inflationskrisen ebber ud i løbet af 2023. Det er primært fortsatte prisfald på energi, de højere markedsrenter og et generelt fald i den globale efterspørgsel, der vil bringe inflationskrisen til ophør i løbet af 2023.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil