; ;
Gemt

Kommentar: Skrækkelige tal for julesalget i detailsektoren

Inflationskrisen har altså banket julesalget 6 år tilbage i tid og julesalget i december endte således på det laveste niveau siden 2016. Det er yderst bemærkelsesværdigt, da et fald i detailsalget hen over julemånederne normalt kun ses i forbindelse med større økonomiske krise.

26. januar 2023

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med 2,2% fra november til december. Sammenlignes december 2022 med december 2021, så lyder faldet på hele 7,6%. Dermed endte julesalget i december på det laveste niveau siden 2016. Inflationskrisen har altså banket julesalget 6 år tilbage i tid. Det er yderst bemærkelsesværdigt, da et fald i detailsalget hen over julemånederne normalt kun ses i forbindelse med større økonomiske krise.

Det ærligt talt skrækkelige tal for detailsalget, der viser at inflationskrisen i den grad har ramt danskernes forbrugslyst.

Tilbagegangen i december dækker over et fald i beklædning mv. på 5,5%. mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 2,6% og 1,0%.

Julesalget skuffede desværre stort sidste år og varsler et fortsat fald i privatforbruget i år. Faldet i detailsalget hen over julemånederne viser med al tydelighed, at inflationskrisen nu har ramt danskernes forbrug. Kombinationen af en ekstremt høj inflation, en historisk lav forbrugertillid og en begyndende stigning i ledigheden har dæmpet privatforbruget mærkbart hen imod slutningen af 2022.

Ser vi videre ind i 2023, så forventer vi et fortsat fald i privatforbruget hen over året. Konkret forventer vi et fald i privatforbruget på ca. 1,5% i år. Ser man bort fra corona-året 2020, så skal vi helt tilbage til finanskrisen i 2009 for at finde det seneste år med fald i privatforbruget. Dengang lød faldet dog på hele 3,6%, hvilket var et historisk tilbageslag i danskerne privatforbrug.

Det er derfor også værd at betone, at det ventede fald i privatforbruget er forholdsvist beskedent og finder sted fra et højt niveau. Det ændrer dog ikke ved, at tilbagegangen vil bidrage afgørende til at sende dansk økonomi i recession i år.

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil