Gemt

Kommentar: Tysk detailsalg styrtbløder - vil ramme den danske eksport

Nyhed

31. januar 2023

Netop offentliggjorte tal fra Tyskland viser, at detailsalget faldt med 5,3% i december, når der korrigeres for prisudviklingen og de normale sæsonudsving. Det er rent udsagt et skræmmende stort fald, der har fundet sted i det tyske detailsalg i december. Ser vi bort fra coronakrisen, så bød december praktisk talt på det største månedlige fald i detailsalget, der er registreret i statistikkens levetid siden starten af 50’erne. Status er dermed nu, at det tyske detailsalg nu er blevet bombet tilbage på samme niveau som i starten af 2019.

Det store fald i det tyske detailsalg viser med al tydelighed, at inflationskrisen i den grad har ramt de tyske forbrugere. Forbrugerprisinflationen lå på 8,6% i december og har reduceret den tyske forbrugers købekraft voldsomt. Dertil er de tyske forbrugere martret af en ekstremt lav forbrugertillid og stigende ledighed.

Tyskland læner sig op ad en recession
Hvis den voldsomme nedgang i detailsalget fortsætter ind i 2023, så vil det sende store rystelser igennem den tyske økonomi. En egentlig recession med negativ økonomisk vækst i den vigtige tyske økonomi kan bestemt ikke afvises på nuværende tidspunkt.

På nuværende tidspunkt forventer den tyske regering, at BNP-væksten ender på +0,2% i år. Det er en prognose, der i den grad står for skud, hvis faldet i detailsalget bider sig fast i 2023.

Tysk forbrugskrise vil ramme dansk økonomi
En større end ventet nedgang i den tyske økonomi vil desværre give øget økonomisk modvind i Danmark. Tyskland er vores andet største eksportmarked, og er et absolut hovedmarked for en lang række danske virksomheder. Alene i 2021 udgjorde Danmarks eksport af varer og tjenester til Tyskland 171 mia. kr., hvilket skabte 96.000 danske arbejdspladser.

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil