Gemt

Ny bekendtgørelse og vejledning om berigelse af fødevarer

18. januar 2023

Fødevarestyrelsen har opdateret bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, samt den dertilhørende vejledning.

En opdateret bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer trådte i kraft den 1. januar 2023 (BEK nr. 1461 af 29/11/2022). I bekendtgørelsen er bilag 1 opdateret og udvidet med nye generelle tilladelser.

Se bekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Samtidig er vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer (berigelsesvejledningen) også blevet opdateret. Formålet med opdatering af vejledningen har primært været at præcisere teksten de steder, hvor Fødevarestyrelsens kontrolkampagne fra 2020 har vist et behov for uddybning af eksisterende regler, samt at ajourføre vejledningen med nye eksempler, opdatere ift. ændringer i relaterede regler og at tilføje nye relevante klagenævnsafgørelser.

Se vejledningen på retsinformation.dk.

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer, som også omtales i vejledningen, er ikke blevet opdateret ved årsskiftet, som i tidligere år.

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer