; ;
Gemt

Ny forordning om import af fødevarer med animalske ingredienser til EU samt nyt om fødevareprøver

18. januar 2023

En ny EU-forordning er trådt i kraft, som supplerer EU’s kontrolforordning hvad angår fødevaresikkerhedsmæssige krav ved import af sammensatte fødevarer (dvs. fødevarer med både animalske og vegetabilske ingredienser) samt dyr til fødevareproduktion.

EU-Kommissionen forordning 2022/2292 trådte i kraft i midten af december 2022. Forordningen erstatter den tidligere EU-forordning 2019/625, og er dermed en videreførsel af den tidligere forordnings krav vedr. fødevaresikkerhed ved import af sammensatte fødevarer (se forklaring længere nede) og ved import af dyr bestemt til fødevareproduktion. Forordningen er derudover blevet opdateret med referencer til andre regler, samt KN-koder.

Læs forordning 2022/2292.

Forordningen gælder IKKE ved import af dyr og varer, som ikke skal spises eller som er i transit i EU, ligesom den heller ikke gælder for fødevareprøver.

Sammensatte fødevarer
Sammensatte fødevarer er fødevarer, der både indeholder forarbejdede animalske ingredienser og vegetabilske ingredienser. Det er ikke altid nemt at vurdere, om der er tale om et sammensat produkt, men en tommelfingerregel er, at hvis tilsætningen af den/de vegetabilske ingrediens(er) til det/de forarbejdede animalske produkt(er) ændrer slutproduktets karakter, så er det et sammensat produkt.

Fødevarestyrelsen har i december 2022 udarbejdet et faktaark om sammensatte fødevarer. Faktaarket er lavet som en hjælp til virksomheder med at finde ud af, om et produkt er en sammensat fødevare eller ej, ligesom det kort gennemgår de gældende regler for indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande. Bemærk at der kan komme løbende opdateringer til faktaarket.

Læs FVST faktaark - Sammensatte produkter, december 2022

Nyt vedr. fødevareprøver
I december 2022 bortfaldt kravet om, at der skal udstedes og medsendes et sundhedscertifikat ved indførsel af animalske fødevareprøver fra tredjelande. Der er stadig krav om, at de dyresundhedsmæssige betingelser skal overholdes, ligesom at myndighederne kan vælge at stille krav til sundhedscertifikat, hvis særlige forhold gør det nødvendigt.

Der skal desuden søges om tilladelse hos Fødevarestyrelsen inden indførsel af animalske fødevareprøver – ansøg her.

Fødevareprøver er prøver der skal gå til produktanalyse og kvalitetstestning, herunder smagstest. Det er ikke prøver, som ønskes indført til test af maskiner eller emballage.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om indførsel af fødevareprøver.

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer