Gemt

Se de EU-regler, som skal forhandles i 2023 på fødevareområdet

18. januar 2023

Kommissionen har udskudt sin egen deadline for fremsættelse af et forslag om opdatering af mærkningsreglerne til midten af 2023. Få overblik over de øvrige forslag på fødevareområdet i Kommissionens arbejdsprogram 2023 her.

EU-Kommissionens jord-til-bord strategi blev vedtaget i foråret 2020. Den sætter den overordnede ramme for EU's arbejde for en grøn omstilling af fødevaresystemet. Mange af strategiens initiativer vedr. opdaterede og nye regler er sat i gang, mens andre er forsinkede.

Da der skal udpeges en ny Kommission i juni 2024 (og føres valgkamp forud for dette), vurderer Dansk Erhvervs det ikke som sandsynligt, at Kommissionen når at vedtage alle de forslag, der pt. fremgår af deres arbejdsprogram – særligt ikke de forslag, der er sat til Q3 og Q4 2023.

Af arbejdsprogrammet for 2023 fremgår følgende forslag med særlig relevans for fødevareområdet:

 • Revision af EU’s affaldsdirektiv, hvad angår mad- og tekstilspild (forventet Q2 2023).
 • Revision af GMO-reglerne, hvad angår planter produceret vha. visse nye genteknikker, NGT (forventet Q2 2023).
 • Revision af EU’s dyrevelfærdsregler, herunder evt. harmoniseret dyrevelfærdsmærkning (forventet Q3 2023).
 • Vedtagelse af horisontale regler for bæredygtige fødevaresystemer, herunder evt. harmoniseret bæredygtighedsmærkning (forventet Q3 2023).
 • Revision af reglerne om geografiske indikationer for vin, spiritus og landbrugsprodukter samt kvalitetsordninger for landbrugsprodukter (ændring af 1308/2013).
 • Revision af forordning om kontrol af fisk (ændring af 1224/2009).

Derudover arbejder Kommissionen lige nu med en række forslag, som ikke fremgår af arbejdsprogrammet, da de er længere i proces. Det drejer sig om følgende:

 • Opdatering af mærkningsforordningen, for så vidt angår ernæringsmærkning, oprindelsesmærkning, holdbarhed og mærkning af alkohol (forventet Q2 2023).
 • Opdatering af rammeforordningen for fødevarekontaktmaterialer (forventet Q2 2023).
 • Opdatering af diverse handelsnormer, herunder fjerkræ, æg samt frugt og grønt (løbende).
 • Ny forordning om afskovningsfri produkter (trilogforhandlinger netop afsluttet - afventer endelig tekst).

Hele Kommissionens arbejdsprogram for 2023 

Programmet er inddelt således at annex 1 vedrører nye tiltag, annex 2 vedrører lovforslag der skal revideres, annex 3 vedrører igangværende tiltag som kører videre – ud af disse har Kommissionen peget på 116 som de vil prioritere af gøre færdige, annex 4-5 vedrører forslag som trækkes tilbage.

Sverige formand for EU-Rådet i 1. halvår 2023
I første halvdel af 2023 har Sverige formandskabet for EU-Rådet. Formandskabet har ansvaret for at skabe fremdrift i Rådets arbejde med EU-lovgivningen og sikre kontinuitet i EU's dagsorden, velordnede lovgivningsprocesser og samarbejde mellem medlemsstaterne.

På fødevareområdet vil det svenske formandskab fokusere på følgende regelområder:

 • Mærkningsforordningen, særligt ændringer vedr. dato- og oprindelsesmærkning.
 • Handelsnormerne og morgenmadsdirektiverne (juice, marmelade og honning).
 • Geografiske betegnelser for fødevarer.
 • Nye genomteknikker for planter.
 • EU-mål for fødevareaffald, herunder madspild.

Se det fulde program for det svenske formandskab.

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer
Fødevarer

Anders Kroman Liin

Politisk konsulent