; ;
Gemt

Sidste frist for slutafregning for Coronakompensation nærmer sig

16. januar 2023

Fristen er den 28. februar for slutafregning for samtlige kompensationsordninger


Alle virksomheder, der har modtaget kompensation pga. Corona skal foretage slutafregning på virk.dk, så Erhvervsstyrelsen kan sikre, at der er udbetalt den korrekte kompensation til virksomheden.

I det følgende kan du læse om:

  1. Erhvervsstyrelsen efterlyser 1.240 virksomheder
  2. Faste omkostninger light – hvilke virksomheder?
  3. Freelancere skal også slutafregne

Erhvervsstyrelsen efterlyser 1.240 virksomheder

Erhvervsministeriet har oplyst, at samlet 1.240 virksomheder ikke har slutafregnet for deres modtagne kompensation inden den oprindelige frist (i november 2022), og disse virksomheder har nu fået en sidste mulighed for at få slutafregnet, det drejer sig om følgende ordninger:

  • Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022
  • Lønkompensation i en eller flere perioder mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022
  • Kompensation for tabt omsætning (selvstændigeordningen) i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022.

Faste omkostninger light – hvilke virksomheder?

Har din virksomhed modtaget kompensation for stedbundne faste omkostninger (faste omkostninger light) i en eller flere perioder mellem den 19. august 2020 - 28. februar 2022, så er fristen den 28. februar 2023.

Ifølge oplysninger fra Erhvervsstyrelsen, skal ca. 10.000 virksomheder slutafregne for kompensation efter faste omkostninger light.

Kompensationsordningen for faste omkostninger light blev etableret i sensommeren 2020 efter erfaringerne med første store Coronaforløb i perioden marts-juni (juli) 2020. Flere virksomheder (især SMV’ere) erfarede, at det var kompliceret og omkostningskrævende (revisorerklæringer) at søge kompensation efter den generelle ordning for faste omkostninger. Ligeledes var kompensation for virksomheder med P-enheder ikke omfattet af den generelle kompensationsordning for faste omkostninger. Derfor blev muligheden for kompensation efter faste omkostninger light etableret med virkning fra den 19. august 2020.

Muligheden for kompensation for faste omkostninger light betød, at virksomheder kunne opnå kompensation for deres stedbundne faste omkostninger uden krav om en revisorerklæring, nemlig følgende omkostninger:

  • Husleje
  • Renter og bidrag på lån i ejendommen
  • Forbrugsudgifter til el, vand og varme
  • Ejendomsforsikring og -skatter

Kompensationen blev givet med 50 % af faktiske afholdte stedbundne faste omkostninger, dog maksimalt 100.000 kr. (i perioden fra 1. marts 2021 forhøjet til 150.000 kr.) pr. måned.

Tvangslukkede virksomheder kunne opnå 100 % kompensationen for faktiske afholdte stedbundne faste omkostninger, dog maksimalt 100.000 kr. (i perioden fra 1. marts forhøjet til 150.000 kr.) pr. måned pr. CVR-nummer eller P-enhed (krav om minimum én P-enhed havde omsætning under tvangslukningen).

Vær opmærksom på, at i perioden den 19. august 2020 og 28. februar 2021 blev kompensationen ydet efter EU's De Minimis-forordning. I perioden den 1. marts 2021 og 22. februar 2022 kompensationen ydet efter EU’s statsstøtteregler TF 3.1.

Link til Erhvervsstyrelsens vejledning for slutafregning for faste omkostninger light.

Erhvervsstyrelsen afholder webinar om indberetning til slutafregning af kompensation for stedbundne faste omkostninger (light) tirsdag den 24. januar 2023 og du kan tilmelde dig webinar om slutafregning her.

Freelancere skal også slutafregne

Freelancer med B-indkomst eller med blandet indkomst i en eller flere perioder mellem den 1. september 2020 og 28. februar 2022 har også frist for slutafregningen den 28. februar.

Er din virksomhed medlem af Dansk Erhverv, kan du altid kontakte vores erhvervsjurister, hvis du har spørgsmål vedrørende slutafregning af kompensation for Corona.

 

 

Kontakt

Handel

Marianne Eltong Gade

Politisk konsulent, sekretariatschef
Medarbejderprofil