; ;
Gemt

Tillidskrise på handicapområdet kan skade velfærd og velstand

19. januar 2023

Hver tredje dansker, som er i berøring med handicapområdet, vurderer, at kvaliteten på området er dårlig, viser ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, der kalder på en reform på området. Det er afgørende for personer med handicap at modtage den rette hjælp for at kunne deltage i samfundet, siger chefkonsulent.

Fysiske og psykiske handicap kan være forbundet med dårligere levevilkår, og det er derfor essentielt, at de modtager den rette og tilstrækkelige specialiserede hjælp, hvis de skal have mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre borgere.

Dog viser en ny analyse fra Dansk Erhverv, at der er en stor tillidskrise på handicapområdet, der risikerer at skade velfærd og velstand. Mere end hver tredje dansker (35 pct.), som er i berøring med handicapområdet, vurderer, at kvaliteten på området er dårlig. Det er signifikant flere sammenlignet med dem, som ikke er i berøring med området, hvor 21 pct. svarer selvsamme.

”Velfærd af høj kvalitet og effekt til gavn for borgerne er forudsætningen for, at flere kan deltage i fællesskaber og på arbejdsmarkedet. For mennesker med handicap vil vejen til beskæftigelse ofte gå gennem særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, personlig assistance og ledsagelse eller mere komplekse sociale indsatser,” siger Christian Keller Hansen, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Se analysen her: Handicapområdet (analyse, januar 2023).


Bekymring for fremtiden

Optimismen er heller ikke bedre, når spørgsmålene drejes ind på fremtidens velfærd – snarere tværtimod. I undersøgelsen svarer 7 ud af 10 danskere (74 pct.), der er i berøring med handicapområdet, at de er bekymrede for kvaliteten af velfærden på handicapområdet i fremtiden.

For personer uden berøring med handicapområdet er bekymringen også høj, hvor 6 ud af 10 svarer, at de er bekymrede.

”Det er urovækkende, at kun 2 ud af 10 borgere tror, at kvaliteten vil være god på handicapområdet i fremtiden. Det illustrerer, at handicapområdet befinder sig i en tillidskrise,” siger Christian Keller Hansen.

Behov for reformer

De bekymrende tal for danskernes forventninger til velfærden på handicapområdet er et vink med en vognstang til politikerne om, at der hurtigst muligt skal handling til, mener Dansk Erhverv.

”Tillidskrisen kalder på en reform af handicapområdet, der skaber rammerne for hjælp af høj kvalitet og effekt. Det vil gavne den enkelte og i sidste ende arbejdsudbud og Danmarks velstand,” siger Christian Keller.

Kontakt

Velfærd og samfund

Christian Keller Hansen

Velfærdspolitisk fagchef