Gemt

Tre gode logistikråd i 2023

31. januar 2023

En pandemi efterfulgt af krig, inflation og energikrise har givet logistikbranchen nogle unikke udfordringer. Derfor har vi taget en snak med Pernille Slinkert, der kommer med tre gode råd til fragtindkøberne i 2023.

Det generelle fragtmarked er kendetegnet ved at være et fuldkomment konkurrencemarked, hvor servicen tangerer til at være tæt på homogen. I sådan et marked indtræffer en ’markedsligevægtspris’, når fragt-udbuddet er lig med fragt-efterspørgslen.

Under COVID-19-pandemien oplevede branchen, at fragtraterne på rekordtid tog på himmelflugt. Kapaciteten blev den knappe faktor, fordi efterspørgslen på fragt steg.

”Netop manglen på kapacitet var årsagen bag de rekordhøje fragtrater, som vi så i 2021 og begyndelsen af 2022, koblet med, at mange virksomheder oplevede en usikkerhed omkring forsyningssikkerheden. Derfor var tendensen, at flere virksomheder valgte dyre fragtløsninger med det formål at sikre stabile leveringer,” udtaler Pernille Slinkert fra Slinkert Logistic Advice, der er specialist i netop logistik- og transportløsninger.

Overkapacitet gjorde sit indtog

Efterspørgslen begyndte igen at stabilisere sig i 2022 i flere brancher. Det skete på baggrund af en opjustering i kapaciteten efter efterspørgslen i 2021 fragtbranchen. De første tegn på overkapacitet begyndte at vise sig på fragtmarkedet i efteråret 2022, som igen påvirkede ligevægtsprisen i en nedadgående retning.

En dæmper på økonomien i Danmark og globalt mærkes hurtigt i en branche som fragtbranchen, da fragt-efterspørgslen er afledt af aktiviteten i flere forskellige brancher.

”Tendensen for 2023 viser en overkapacitet på fragtmarkedet, fordi fragtmængderne falder pga. manglende efterspørgsel hos virksomhederne. Dette gør, at vi vil se en større interesse i fragtmængderne fra fragtvirksomheders side, da de vil have en interesse i at udnytte deres kapacitet,” siger Pernille Slinkert, inden hun fortsætter:

”Da fragtmarkedet, som nævnt, er kendetegnet ved at være et ’fuldkomment konkurrencemarked’, vil det over tid altid finde en ny ligevægtspris. Så de virksomheder, der arbejder strategisk med at få tilpasset deres fragtløsninger til den nye ligevægtspris, vil stå stærkere i den globale konkurrence.”   

Pernilles tre råd til fragtindkøberne i 2023:

  • Det er en god ide at arbejde strategisk med jeres fragtløsning - følg udviklingen ift. nye løsninger på fragtmarkedet og sørg for, at de understøtter jeres kunders krav og forventninger. Hastighed, god integration af IT-systemer og retur-flow er væsentlige konkurrenceparametre.

  • Kontroltjek om jeres fragtløsning er på niveau med ligevægtsprisen for 2023. Indhent minimum tre fragtoplæg til sammenligning med den nuværende fragtløsning. Det er vigtigt at kortlægge jeres forsendelsesbehov i denne proces, så den nye fragtløsning dækker jeres forventninger og behov.

  • Det er en klar fordel at arbejde strategisk med optimering af jeres fragtløsning, hvor I minimerer spild, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. I bør sikre et minimumsbrug af emballage, korrekt type af forsendelse (pakker vs. paller) og et korrekt forsendelsesmønster – det minimerer jeres omkostninger og giver jer konkurrencefordele.

Medlemmer af Dansk Erhverv kan downloade transport- og logistikguiden, der guider dig igennem de ting du skal være opmærksom på ift. inbound og og outbound logistik samt lager.

Du bør også hente logistikanalysen (for medlemmer), der kigger Dansk Erhvervs medlemmers adfærd, præferencer og forventninger til logistik her

Kontakt

Digital Handel

Jens Wedenborg

Chefkonsulent