Gemt

Vejledning om økologiske fødevarer er opdateret

18. januar 2023

Fødevarestyrelsen har opdateret sin vejledning om økologiske fødevarer med nyt om økologisk petfood, generelle erklæringer samt udstedelse af økologicertifikater i TRACES.

Vejledning om økologiske fødevarer blev opdateret i december 2022. Vejledningen er først og fremmest rettet mod virksomheder, der markedsfører økologiske fødevarer samt andre med særlig interesse i reglerne om økologiske fødevarer.

Læs vejledning om økologiske fødevarer mv. (december 2022)

De væsentligste ændringer i den opdaterede vejledning er følgende:

  • Afsnit 2: Opdateret tekst om økologisk petfood, da forarbejdning og mærkning af økologisk petfood vil blive fuldt ud EU-reguleret fra primo 2023.
  • Afsnit 6.3.9.1.2: Opdateret afsnit om udstedelse/kontrol af økologicertifikater i TRACES, da alle økologicertifikater udstedet af Fødevarestyrelsen vil fremgå af det nye EU-økologicertifikatsystem i TRACES fra 1. januar 2023. Hvis du som virksomhed ikke kan finde dit økologicertifikat i TRACES, eller der fremgår forkerte oplysninger, skal du henvende dig til Fødevarestyrelsen.
  • Afsnit 6.3.20: Opdateret afsnit om den generelle erklæring gengivet i bilag 2, som alle økologicertificerede virksomheder skal underskrive. Erklæringen skal desuden foreligge i underskrevet form på virksomheden, og fremvises ved kontrol. Det er ikke længere nødvendigt, at den optages i økologirapporten.

Se evt. Fødevarestyrelsens hjemmeside for øvrigt nyt om økologireglerne (december 2022).

Bemærkninger til vejledning om økologiske fødevarer
Vejledning om økologiske fødevarer sendes ikke i høring, men Fødevarestyrelsen modtager gerne bemærkninger løbende. Vejledningen bliver justeret efter behov, bl.a. på baggrund af de indko​mne bemærkninger.

Evt. bemærkninger kan sendes til okologi@fvst.dk.

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer