; ;
Gemt

91 kommuner overskrider budgetter på ældreområdet

21. juli 2023

I 2022 overskred hele 91 ud af 98 kommuner deres budgetter på ældreområdet, viser en ny kortlægning fra Dansk Erhverv. I gennemsnit overskred kommunerne deres budgetter med 5,1 pct., og det rammer både borgerne og de ikke-kommunale leverandører på området, vurderer Dansk Erhverv.

Vi bliver flere ældre, og derfor stiger udgifterne til kommunernes ældrepleje også. Ifølge Danmarks Statistik har vi allerede i 2030 udsigt til 135.000 flere 80-årige eller ældre, hvilket svarer til en stigning på 46,2 pct.

Det kan mærkes i den kommunale økonomi, viser en kortlægning af Dansk Erhverv. Kortlægningen viser, at 91 ud af 98 kommuner overskred deres budgetter på ældreområdet, og budgetoverskridelsen har været stigende siden 2018 både procentvis og i antallet af kommuner.

De ti kommuner, der i 2022 har overskredet deres budget på ældreområdet mest, svinger mellem hele 11,4 pct. og 25,7 pct. Det er problematisk, fordi de overskredne budgetter ikke kun påvirker kommunerne selv, men også deres leverandører:

”Budgetoverskridelser tegner et billede af en presset kommunal økonomi, hvor forudsigelserne om udgifter til ældreplejen derfor bliver for positive. Samtidig betyder store budgetudsving i de enkelte kommuner, at kommunens leverandører af ældrepleje får sværere rammevilkår at arbejde under – de ved ikke, om de får den rette pris for deres service, når prisen baseres på budgettal, og det risikerer igen at gå udover de ældre,” siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

Kommunens leverandører af ældrepleje bør modtage pris baseret på regnskabstal
Ikke-kommunale leverandører af ældrepleje modtager som oftest en afregningspris baseret på, hvad det ville koste kommunen at levere en tilsvarende ydelse baseret på en fremskrivning af sidste års budget.

”Når størstedelen af kommunerne overskrider deres budgetter, betyder det, at de fastlagte afregningspriser ikke er retvisende for de faktiske omkostninger ved at levere efter kommunens fastlagte serviceniveau. Det er problematisk for både borgernes frie valg, for kommunens økonomistyring og for leverandørerne selv,” siger Morten Jung.

I stedet mener Dansk Erhverv, at afregningspriserne til ikke-kommunale leverandører bør fastlægges ud fra regnskabstal, der i højere grad afspejler de reelle omkostninger ved de leverede ydelser.

Kommunerne i hovedstadsområdet overskrider deres budgetter mest
Problemet er selvsagt aktuelt i hele landet, men på tværs af regionerne er det kommunerne i Region Hovedstaden, der overskrider budgettet på ældreområdet mest med gennemsnitligt 5,9 pct. Herefter følger Region Syddanmark og Sjælland med henholdsvis 5,6 og 5,3 pct. og dernæst Region Nordjylland med 4,7 pct. Sidst kommunerne i Region Midtjylland, der har overskredet deres budgetter med et gennemsnit på 3,5 pct.

”Det er utrolig vigtigt for vores fælles velfærdssamfund, at vi har samme pris for samme pleje. Afregningspriserne skal fastlægges realistisk, så borgerne ikke lider under misvisende priser,” siger Morten Jung.

Læs den fulde analyse nedenfor.

91 kommuner overskrider budgetter på ældreområdet

pdf

Download

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil