; ;
Gemt

Brug tid på kontrakten, når du laver aftaler med influencer og medvirkende

01. juni 2023

Dansk Erhverv har sammen med Kreativitet & Kommunikation udarbejdet standardkontrakter, der kan anvendes, når virksomheden eller virksomhedens bureau indgår aftaler med medvirkende eller influencere.

Af Martin Jørgensen

Forbrugerombudsmanden har igen ført en sag mod en influencer for overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod skjult reklame, og influenceren blev idømt en bøde på 50.000 kr.

Influenceren blev dømt for at have postet i alt 24 opslag på Instagram og Facebook med reklamer for tøj, som influenceren fik gratis af virksomhederne. Influenceren oplyste ikke tydeligt på opslagene, at der var tale om reklame, men havde alene tagget virksomhederne.

Dette er tredje sag siden slutningen af 2022 mod influencere for overtrædelse om forbuddet mod skjult reklame, og straffen har været bøder mellem 20.000-50.000 kr.

Forbrugerombudsmanden har også rejst sager for brud på forbuddet mod skjult reklame over for de virksomheder, som står bag markedsføringen. Senest Ford Danmark, der i september 2022 fik en bøde på 200.000 fordi deres brandambassadører ikke i deres indlæg på Instagram tydeligt nok, havde oplyst om, at indlæggene var reklamer for Ford. Det er derfor vigtigt, at man tager det her spørgsmål op sammen med influenceren.

Anvend Dansk Erhvervs kontrakter og vejled dem, der skal hjælpe med markedsføringen
Dansk Erhverv har oplevet en interesse fra virksomheder, der ønsker at anvende både statister/medvirkende samt influencere i deres markedsføring. Samme med branchereorganisationen for kommunikations- og indflydelsesindustrien – Kreativitet & Kommunikation – har vi derfor udgivet kontraktskabeloner til formålet.

På Dansk Erhvervs hjemmeside finder du to typer af aftaler:

Af influencer-skabelonen fremgår bl. a. følgende:

”Influenceren er selv ansvarlig for, at Indholdet overholder relevant lovgivning, herunder overholdelse af markedsføringsloven og dertilhørende relevant praksis fra Forbrugerombudsmanden. Det indebærer bl.a., at Influenceren skal udvise god markedsføringsskik i sin promovering af Indholdet, og at promoveringen ikke må indeholde urigtige oplysninger eller på anden måde vildlede modtagerne, samt at Influenceren ikke må udtrykke sig negativt om andres virksomhed eller produkter.”

Influenceraftalen skal anvendes, når virksomheden indgår samarbejde med bloggere, influencere eller lignende, hvor samarbejdet består i, at influenceren på sinde egne kanaler fx Instagram, skal markedsføre virksomheden eller virksomhedens produkter.

Forbrugerombudsmanden har udgivet vejledning “Gode råd til influencere”, som beskriver, hvordan Forbrugerombudsmanden mener opslag skal markeres, når influenceren laver indlæg, der indeholder markedsføring for en virksomhed.

Dansk Erhverv opfordrer til, at virksomhederne ved opstart af samarbejdet med influenceren udleverer Forbrugerombudsmandens gode råd samt drøfter, hvordan opslag konkret skal markeres.

 

Q&A: 4 spørgsmål til markedsføring via influencere

Q: Hvor skal reklamemarkeringen fremgå af markedsføringen? Må influenceren selv bestemme, hvor reklamen angives i f.eks. et opslag?
A: Nej, modtagere af markedsføringen skal kunne se, at der er tale om en reklame, inden de forholder sig til virksomhedens produkt. Derfor skal reklamemarkeringen fremgå i starten af et opslag eller i begyndelsen af en video.
Q: Er der nok, at influencere ”tagger” virksomheden i en omtale og dermed indikerer, at der er tale om reklame?
A: Nej, det skal fremgå mere tydeligt, at der er tale om reklame. Du bør derfor som virksomhed aftale med influenceren, hvordan vedkommende markerer markedsføringen, så du er sikker på, at det bliver gjort i overensstemmelse med markedsføringsreglerne. Det er heller ikke tilstrækkeligt, hvis influenceren skriver ”i samarbejde med” efterfulgt at virksomhedens navn.
Q: Influenceren linker til virksomhedens webshop. Er det reklame?
A: Ja, links skal også markeres som reklame, når der er en kommerciel hensigt bag. Du bør bede influenceren om at indsætte en reklamemarkering før linket.
Q: Influenceren kontakter virksomheden og beder om gratis produkter – og tilbyder at omtale virksomhedens produkter uden at kræve betaling. Er det reklame?
A: Ja, selvom influenceren selv tager initiativ til omtalen, så har virksomheden stadig en kommerciel interesse i omtalen, hvorfor omtalen er reklame.

 

Er du i tvivl, så spørg Dansk Erhverv. Er du medlem af Dansk Erhverv, er du velkommen til at kontakte os for at få en vurdering af din markedsføring.

Du kan læse Forbrugerombudsmandens vejledning “Gode råd til influencere om skjult reklame”.

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil