;
Gemt

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Erhverv krydser fortsat fingre trods afvisende vurdering i pant-sag

16. marts 2023

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Erhverv krydser fortsat fingre oven på den vurdering, som EU-Domstolens generaladvokat er kommet med i forbindelse med den såkaldte pant-sag. Generaladvokaten vurderer, at sagen skal afvises, men hver tredje sag ender med en anden afgørelse, end generaladvokatens vurdering.

Hvert år ender tusindvis af pantfrie dåser indkøbt i Tyskland i den danske natur. Samtidig går danske købmænd glip af indtægter, fordi man i lige præcis i grænseområdet kan købe dåser uden tysk pant, hvis man udfylder en såkaldt eksport-erklæring. Det er ellers lovpligtigt for alle tyske butikker at opkræve pant på dåser. En lov, der gælder i hele Tyskland. På den baggrund har Dansk Erhverv og Danmarks Naturfredningsforening bedt om EU-Domstolens vurdering af, om fraværet af pant på de tyske drikkevarer, der ender i Danmark, er på linje med EU-reglerne.

”I Dansk Erhverv har vi gennem årrække kæmpet denne sag, som skaber en mærkbar ulige og urimelig fordel for de tyske grænsebutikker og en stor belastning af miljøet. Derfor har vi indbragt sagen for EU-Domstolen. Vi vandt sagen i første instans, men den blev anket. Nu er EU-Domstolens generaladvokat kommet med en vurdering af sagen, og vurderingen er, at sagen skal afvises. En sådan vurdering kan siges at være et pejlemærke for, hvordan sagen ender. Det er altså ikke en endelig afgørelse. Og hver tredje sag ender med en anden afgørelse end generaladvokatens vurdering. På den baggrund er vi skuffede, men vi krydser fortsat fingre. Skulle det endelig ske, at det ender med et nederlag for os ved EU-Domstolen, så er det op til politikerne at finde en løsning, for et sådant resultat kan ikke være i tråd med formålet med EU-samarbejdet” siger Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv.

Kan få uoverskuelige konsekvenser
Laurits Rønn understreger, at det ikke kun handler om dansk miljø og danske købmænd.

”Perspektiverne er langt større. For hvis ikke det ender med det, i Dansk Erhvervs optik, rigtige resultat, så kan vi ende i en situation, hvor erhvervsdrivende over hele Europa uden hjemmel kan undtage sig miljøforpligtigelser. Hvis den endelige afgørelse går mod vores klage, så betyder det de facto, at EU blåstempler, at der er områder rundt om i Europa, hvor EU-retten ikke gælder. Det vil være underminerende for EU generelt og i særdeleshed for EU’s miljøregulering, som vil blive sat lysår tilbage,” siger Laurits Rønn.

Håbet lever fortsat
Heller ikke i Danmarks Naturfredningsforening har man opgivet håbet om at få sat en stopper for de pantfrie grænsedåser.

”Med velfungerende effektive pantsystemer i både Danmark og Tyskland, er det helt absurd, at det fortsat er muligt at køre ned over grænsen og købe dåser uden pant. Vi ved, at de udgør et stort problem for naturen herhjemme, for størstedelen af de titusindvis af dåser, vi altid finder på vores årlige affaldsindsamling, er netop dem uden pant. Så vi er selvfølgelig ærgerlige over generaladvokatens vurdering, men vi tror fortsat på, at sagens endelige udfald vil betyde et stop for de pantfri dåser,” siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening holder hvert år en stor affaldsindsamling, og her er op mod tre ud af fire opsamlede dåser uden pant.

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Branchedirektør for Handel
Medarbejderprofil