; ;
Gemt

Kommende regler og krav for engangsplastprodukter

28. marts 2023

EU’s Engangsplastdirektiv, der formelt trådte i kraft i 2019, medfører nye regler for virksomheder, der producerer og markedsfører produkter i engangsplast. Direktivet har til formål at minimere mængden af den engangsplast, der ender i miljøet. Direktivet skal også være med til at fremme alternativer til engangsplast ved anvendelsen af produkter, der bedre kan genbruges og genanvendes.


Den 3. juli 2021 trådte restriktioner for markedsføring og mærkningskrav i kraft. 5. januar i år trådte det udvidede producentansvar for tobaksvarer i kraft. Som virksomheder skal man være opmærksom på de kommende ikrafttrædelsesdatoer for direktivet:

Hvad betyder det konkret for din virksomheds produkter:

Produktkrav

· Min. 25% genanvendt plast (PET) fra 2025 og krav om fastgørelse af låg pr. 3. juli 2024 for drikkeflasker over 3L.

· Det skal sikres at låg indsamles til genanvendelse sammen med flasker og beholdere til drikkevarer, samt at øge mængden af genanvendt plast i nye drikkeflasker og -beholdere.

Fra 1. jan. 2025 skal producenterne af engangsplastprodukter betale for udgifter til oplysningstiltag, indsamling af affald og oprydning af henkastet affald for en række produkter, bl.a.:

· Vådservietter, balloner, fiskeredskaber indeholdende plastik, indpakningsposer og folier (af fleksibelt materiale indeholdende fødevarer).

Forbrugsreduktion

· Senest i 2026 skal forbruget af en række engangsplastprodukter halveres, herunder: drikkebægre og fødevarebeholdere. Målet realiseres gennem et frivilligt samarbejde med restaurationsbranchen.

 

Se en samlet oversigt over alle kravene i Engangsplastdirektivet

Kontakt

Klima, energi og miljø

Andreas Hastrup Clemmensen

Chefkonsulent